Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Lactància materna

El que es fa exclusivament amb llet de la mare. És el més recomanable, perquè la llet materna conté totes les substàncies alimentàries necessàries per al infant i en les proporcions més adequades, a més d’immunoglobulines.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0003535
Llevadora

Una llevadora és una persona que, després d’haver estat admesa per seguir un programa educatiu de llevadoria degudament reconegut per l’Estat, ha acabat amb èxit el cicle d’estudis prescrits en llevadoria i ha obtingut les qualificacions necessàries que li permeten inscriure’s en els centres oficials i/o exercir legalment la pràctica de la llevadoria. 

La llevadora és reconeguda com una professional competent i responsable que treballa en estreta col·laboració amb les dones per donar-los el suport, l’atenció i els consells necessaris durant l’embaràs, el part i el postpart, dirigir sota la seva responsabilitat els naixements i tenir cura del nadó i el lactant. Aquesta cura inclou mesures preventives, la promoció d’un naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atenció mèdica o una altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència. 

La llevadora té una paper important en l’assessorament i l’educació sanitària, no només de la dona, sinó també de la família i la comunitat. Aquesta tasca ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat, i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i la cura dels nens. 

Una llevadora pot exercir a qualsevol lloc, incloent-hi la llar, la comunitat, els hospitals, les clíniques o las unitats de salut. 

Adoptat per la reunió del Consell de la Confederació Internacional de Llevadores el 19 juliol del 2005 a Brisbane, Austràlia. Substitueix la Definició de la llevadora de la ICM del 1972 i les seves esmenes del 1990. 

Confederació Internacional de Llevadores. 

Nota per a la versió catalana: En aquest document el terme llevadora es refereix a totes les persones, homes i dones, que exerceixen la professió de llevadora.

Font
International Confederation of Midwives [Seu web]. Netherlands: International Confederation of Midwives; 2008 [accés 27 d’octubre de 2009]. ICM Definition of the midwife. Disponible a: http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/Definition%20of%20the%20Midwife%20SPA-updated%20August%202011.pdf
Malaltia crònica

Malalties de llarga duració i progressió generalment lenta. Les malalties cròniques són la principal causa de mort i d’incapacitat en món. Les més comunes són les malalties cardiovasculars, el càncer, la malaltia pulmonar obstructiva crònica i la diabetis.

Font
Observatorio de prácticas innovadoras en el manejo de enfermedades crónicas complejas [en línea] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.opimec.org/glosario/#ante-section-3837
Malaltia endèmica

Malaltia que acostuma a presentar-se en una zona geogràfica o en un grup de població determinats amb taxes d'incidència o prevalença altes en comparació amb les que s'observen en unes altres zones o poblacions.

Font
Glosario de Salud Ambiental en Español. Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. Lima, Noviembre, 2003. [En línia] [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsair/e/manuales/glosarioES.pdf
Malaltia intercurrent

La que es presenta en el curs d’una altra malaltia sense que hi tingui relació directa.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 30 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Malestar

Sensació generalitzada de molèstia, malaltia o manca de benestar.

Font
Medline Plus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm
Malformació congènita

Anomalia o deformitat que resulta d’un error localitzat de la morfogènesi.

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, SA; 1997 [actualitzat 2009; accés 8 de juliol de 2009]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm
Malnutrició

Estat patològic que resulta d’una assimilació deficient, una dieta pobra o una sobrealimentació.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/M/0/
Maniobra de Valsalva

Expiració forçada amb la glotis tancada, la qual cosa augmenta la pressió intratoràcica.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm
Mecànica corporal

Camp de la fisiologia que estudia les accions musculars i la funció dels músculs per mantenir la postura del cos.

Font
Mediciclopèdia Institut Químic Biològic. [En línia]. [Accés 28 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.iqb.es/diccio/m/me.htm
Mecanisme de defensa

Mecanisme mental inconscient per mitjà del qual la tensió psíquica disminueix; pot basar-se en processos diversos: de racionalització, de sublimació, de repressió, de negació, etc.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Meconi

Matèria continguda en l’intestí del nadó i expel·lida en la primera defecació.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. [En línia]. [Consulta: 19 octubre 2008] http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0087096
Medi de contrast

Substància radioopaca que s’utilitza en exploracions radiològiques per ajudar en el diagnòstic clínic.

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, SA; 1997 [actualitzat 2009; accés 8 de juliol de 2009]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm
Medicina nuclear

La medicina nuclear és la branca de la medicina que empra els isòtops radioactius, les radiacions nuclears, les variacions electromagnètiques dels components del nucli i tècniques biofísiques afines per a la prevenció, el diagnòstic, la terapèutica i la investigació mèdica.

Font
Societat Espanyola de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SEMNIM) http://www.semnim.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53
Meditació

Estat de consciència en què l’individu elimina l’atenció cap els estímuls ambientals de manera que la ment es centra solament en una sola cosa, generant un estat de relaxació i d’alleujament de l’estrès.

Font
Diccionario Mosby de la salud, Madrid: Mosby/Doyma llibres, 1996. p. 697
Melatonina

N-[2-(5-metoxindol-3-il)etil]acetamida, de fórmula C13H16N2O2, hormona secretada per l'epífisi. Produeix la inhibició de diversos aspectes de les funcions gonadal, hipofítica, tiroïdal, suprarenal i paratiroïdal en els mamífers i l'emblanquiment de la pell dels amfibis. La intensitat de la seva secreció és inversament proporcional a la lluminositat del medi i és regulada per la norepinefrina.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2016]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0070789
Menarquia

Aparició de la primera menstruació en el cicle sexual femení.

Font
Diccionari d'infermeria [en línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/M/20/
Menopausa

Desaparició de la menstruació com a conseqüència del cessament de l’ovulació.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/M/20/
Menstruació

Fenomen fisiològic de la vida sexual femenina que es presenta en les dones sanes des de la pubertat fins a la menopausa, que consisteix en un fluix hemàtic procedent de la cavitat uterina que es reprodueix periòdicament.

Font
Diccionari d'infermeria [en línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/M/20/
Metabolisme

El metabolisme és el procés que usa l’organisme per obtenir o produir energia per mitjà dels aliments que ingereix.

Font
Medline Plus [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008]. Disponible a: http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus-spanish&query=metabolismo

Pàgina 12 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 221 a el 240).