Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Probiòtic

Microorganisme viu que, ingerit en quantitat suficient, causa un efecte positiu en l’organisme, més enllà de l’efecte nutritiu convencional, com ara els lactobacils.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0903459
Problema de salut

Un problema de salut és un problema relacionat amb un estat o procés relatiu a la salut, que manifesta una persona, una família o una comunitat. Els problemes de la salut de les persones no només afecten les estructures corporals específiques i els mecanismes fisiològics o psicològics implicats, sinó que també repercuteixen, en un grau i una durada variables, sobre el seu funcionament global.

Font
Definició de Carmen Fernández Ferrin i Mª Teresa Luís Rodrigo per a la Infermera virtual
Progestagen

Denominació genèrica de les substàncies que tenen capacitat de produir efectes similars als de la progesterona. La major part dels progestàgens són de natura esteroide, com les hormones naturals.

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés gener 2015] Barcelona. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0094017

Veure també
Progesterona
Progesterona

Esteroide hormonal secretat pel cos luti de l'ovari, el còrtex suprarenal i la placenta, que té la funció de preparar l'úter per rebre l'ou fecundat i per desenvolupar-lo, mitjançant la transformació de l'endometri des de l'estadi proliferatiu fins al secretor.

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés gener 2015] Barcelona. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Prolactina

Hormona de naturalesa proteica secretada per l'adenohipòfisi que estimula la producció de llet a través de l'acció directa sobre la glàndula mamària.

Font
Terminologia de Ciències de la Salut, Diccionari en línia. Accés març 2017 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia Ciències de la Salut; 2017.Disponible a: https://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/Fitxes/català/P/1290/
Promoció de la salut

És el procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en conseqüència, millorar-la.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Pronòstic

Previsió, segons els signes, els símptomes i la natura del cas, de l'evolució probable d'una malaltia i de les perspectives de guarició.

Font
Diccionari d'infermeria [en línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/70/
Psicofàrmac

Medicament psicòtrop que s’utilitza per al tractament de les malalties mentals. S’hi comprenen els psicoestimulants i els neurolèptics, els tranquil·litzants, els antidepressius, els ansiolítics, els sedants, els hipnòtics, les sals de liti, etc.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. [En línea] [Consulta: noviembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Psicosi

Terme genèric que designa un cert tipus de desordre i de malalties mentals, generalment greus, caracteritzades sovint per una alteració global de la personalitat, amb alteració greu del sentit de la realitat. És prova evident de conducta psicòtica la presència de deliri o d’al·lucinacions sense adonar-se el subjecte de llur natura anormal. Formen part del concepte més ampli de psicosi, l'esquizofrènia, la psicosi maniacodepressiva, la paranoia i els quadres greus de malenconia.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0095890
Pubertat

Primera fase de l'adolescència en què una persona esdevé apta per a la reproducció.

Font
Diccionari d'infermeria [en línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/80/
Puèrpera

Dona que acaba de donar a llum.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier; 2003.
Puerperi

Període immediatament posterior al part. [Definició adaptada].

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/80/
Qualitat de vida

Percepció de l'individu sobre la seva posició en la vida dins del context cultural i el sistema de valors en el qual viu i respecte a les seves metes, expectatives, normes i preocupacions.

Font
Organització Mundial de la Salut Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Quimioprofilaxi

Administració preventiva de substàncies medicamentoses per tal d’impedir el desenvolupament d’una infecció.

Font
Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: febrer 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0136288.xml
Radiografia

Tècnica exploratòria que consisteix a sotmetre un cos, objecte, etc. a l’acció dels raigs X (o de qualsevol radiació altra que la llum) per tal d’obtenir-ne una imatge sobre una superfície sensible, com ara una placa fotogràfica.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Reacció adversa medicamentosa (RAM)

Efecte no desitjat atribuïble a l’administració d’un fàrmac en les dosis establertes.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/R/10/
Rectorràgia

Hemorràgia de l’intestí recte.

Font
Drumen J. Tratado elemental de patología médica, Volum 2. Ed. C. Monier. Universidad Complutense de Madrid, 1851, p.56.
Reflex

Activitat involuntària, automàtica i estereotipada del sistema nerviós que determina una resposta a través d’un òrgan a un impuls que té el seu origen en un receptor extern o intern.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/R/20/
Reflex gastrocòlic

Augment dels moviments musculars del tracte gastrointestinal quan els aliments arriben a un estómac buit, la qual cosa pot causar la urgència de defecar immediatament després de menjar.

Font
Institut Químic Biològic. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.iqb.es/digestivo/paciente/glosarior.htm
Reproducció assistida

Conjunt de tècniques de reproducció humana que es basen en l’ús de tecnologia especialitzada per a substituir o complementar el contacte sexual perquè es produeixi la fecundació.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/R/40/

Pàgina 15 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 281 a el 300).