Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Indicació

Judici pel qual hom determina el tractament més convenient per al malalt.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008] Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0058977
Infància

Període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència. 

Nota: La infància acaba aproximadament als 14 anys en el cas del noi i als 12 en el cas de la noia, i sol dividir-se en primera i segona infància, separades ambdues per l’aparició de les segones dents.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/
Infart de miocardi

És el quadre clínic produït per la mort d’una porció del múscul cardíac, que ocorre quan s’obstrueix completament una artèria coronària, la qual cosa comporta la supressió de l’aportació sanguínia al múscul. Si el múscul cardíac està mancat d’oxigen massa temps, el teixit d’aquesta zona mor i no es regenera.

Font
DMedicina.com. [En línia]. [Consulta: 4 gener 2015]. Disponible a: http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio
Infecció oportunista

Infecció provocada per un organisme que, en general, no causa malaltia. Les infeccions oportunistes es presenten en persones amb un sistema immunitari debilitat.

Font
Institut Nacional del Càncer. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=256572
Infermer/a

Persona que ha rebut una formació reglada amb la finalitat d'adquirir les competències de pràctica professional, ètica i jurídica, de prestació i gestió de les cures i de desenvolupament professional i que té la capacitat legítima per a proporcionar cures infermeres a una persona, una família o una comunitat.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/
Infermeria

Disciplina professional que té per objectiu tenir cura de la persona que, en interacció contínua amb el seu entorn, viu experiències de salut. Definició adaptada.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/

Veure també
Persona
Ingesta

Conjunt d'aliments sòlids i líquids que s'introdueixen a l'organisme per la boca.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/30/
Insomni

Manca de son, dificultat per dormir o desvetllament precoç.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Insuficiència cardíaca

Condició clínica en què el miocardi es debilita massa per sostenir un desgast cardíac adequat per mantenir les demandes d’oxigen del cos.

Font
Wilmore Jack, H.; Costil David, L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 4a ed. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 540
Insulina

Hormona produïda per les cèl·lules beta del pàncrees que ajuda que la glucosa entri en les cèl·lules.

Font
Wilmore Jack, H.; Costil David, L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 4a ed. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 540
Intel·ligència cristal·litzada

És el conjunt de capacitats, estratègies i coneixements, que representen el nivell de desenvolupament cognitiu assolit a través de la història d’aprenentatge de la persona. Està relacionada amb l’experiència i la reflexió, i vinculada als aspectes culturals, educacionals i d’experimentació. Permet a la persona resoldre els problemes amb estratègies aplicades en la resolució de situacions ja viscudes.

Font
Temas de enfermería gerontológica. Edició de García Hernández, Misericordia; Torres Egea, Maria Pilar. Sociedad Española Geriátrica y Gerontológica, 1999. Psicología Online. Data d’accés: 26 de marzo de 2015. Disponible a: http://www.psicologia-online.com/pir/inteligencia-fluida-e-inteligencia-cristalizada.html
Intel·ligència emocional

És l’habilitat pel maneig dels sentiments i les emocions, discriminar entre ells i utilitzar aquests coneixements per a dirigir els propis pensaments i accions.

Intel·ligència fluida

És la capacitat d’adaptar-se i d’afrontar situacions noves de forma flexible, sense que l’aprenentatge previ constitueixi una font d’ajuda determinant. Està relacionada amb l’aprenentatge i és necessària una base neurofisiològica. Aquest tipus d’intel·ligència comprèn la creativitat o el comportament innovador, i permet a la persona resoldre problemes nous.

Font
Temas de enfermería gerontológica. Edició de García Hernández, Misericordia; Torres Egea, Maria Pilar. Sociedad Española Geriátrica y Gerontológica, 1999. Psicología Online. Data d’accés: 26 de marzo de 2015. Disponible a: http://www.psicologia-online.com/pir/inteligencia-fluida-e-inteligencia-cristalizada.html
Interacció medicamentosa

Acció d’un fàrmac sobre l’eficàcia o la toxicitat d’un altre o d’uns altres

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0059990
Invalidesa

Incapacitat temporal o definitiva, parcial o total, d'una persona per fer la feina habitual o qualsevol mena de feina.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/60/
Isquèmia

Disminució transitòria o permanent del rec sanguini d’una part del cos, produïda per una alteració normal o patològica de l’artèria o artèries aferents a aquesta part del cos.

Font
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición [En línia]. [Accés juny 2009] Disponible a: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=isquemia
Jubilació

Acció i efecte de jubilar o de jubilar-se.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Accés febrer de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0118308.xml

Veure també
Jubilar
Jubilar

Eximir una persona de la feina, d'un càrrec, etc., per vellesa o altres motius i assenyalar-li una pensió vitalícia.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Accés febrer de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0118310.xml
Lactància

En pediatria, acció d’alletar un infant.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0003535
Lactància artificial

Alletament de l’infant realitzat amb productes lactis elaborats industrialment a partir de llet de vaca o d’altres aliments, com la soia o l’arròs.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/40/

Pàgina 11 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 201 a el 220).