Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Nutrició

Procés fisiològic de l’organisme que té com a finalitat mantenir-ne la integritat i assegurar-ne les funcions. 

Nota: La nutrició consta de les fases següents: alimentació, transformació i aprofitament dels nutrients a l’interior de l’organisme, i excreció del que no és aprofitable o és perjudicial.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/N/10

Veure també
Alimentació
Nutrició enteral

Administració de nutrients per via digestiva, a causa de la incapacitat d’ingerir tots els nutrients necessaris per via oral. Per administrar-la és necessari l’ús de sondes que permetin l’arribada dels nutrients a l’estómac. L’administració de nutrients pot ser en forma de dieta total (la dieta s’administra íntegrament per la sonda) o bé en forma de suplements (complement de la dieta habitual administrada per via oral). El requisit imprescindible perquè la persona rebi aquest tipus d’alimentació es que tingui un aparell digestiu amb una mínima capacitat motora i funcional.

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm
Nutrició parenteral

Administració de nutrients a l’organisme per via endovenosa. S’indica en totes aquelles persones que són incapaces d’ingerir per via oral els nutrients necessaris per cobrir les seves necessitats nutricionals, a causa de la incapacitat d’utilitzar els seu sistema digestiu. L’administració d’aquest tipus de nutrició pot ser de dos tipus: per via central (subministrament de nutrients a través d’una vena central de llum gran, generalment s’utilitza la vena cava superior) o perifèrica (subministrament de nutrients a través d’una vena perifèrica de llum petita).

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm
Nutrient

Substància útil per al metabolisme orgànic, que es troba en els aliments i és incorporada a l’organisme per mitjà de la digestió.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/N/10/
Obesitat

Acumulació excessiva de greix, que provoca un augment del pes corporal.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/O/
Obstetrícia

Branca de la medicina que s’ocupa de l’embaràs i del part, i que inclou l’estudi de la fisiologia i de les malalties de l’aparell reproductor de la dona i l’assistència a la mare i al fetus durant tot l’embaràs, el part i el postpart immediat.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier; 2003.
Oligodendròcit

Cèl·lula de neuròglia del sistema nerviós central, amb cos petit i dendrites escasses i poc ramificades.

Nota: Els oligodendròcits de la substància blanca formen la mielina en el sistema nerviós central, mentre que els oligodendròcits de la substància grisa tenen sovint localitzacions perineuronals.

Font
TERMCAT. Centre de Terminologia. Terminologia de ciències de la salut [Internet]. Barcelona: TERMCAT. Centre de Terminologia; cop. 2015-2017. (Diccionaris en Línia). [actualitzat 27 juny 2017; citat 14 setembre 2017]. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/140/Fitxes/catal%C3%A0/O/

Veure també
Axó
Opac

Que no deixa passar la llum. En aplicacions tècniques com la radiologia, es diu que una substància és opaca quan no deixa passar cap tipus de radiació.

Font
Wikipedia Enciclopedia Libre. [En línia]. Wikimedia Foundation; 2001 [actualitzat 2009; accés 8 de juliol de 2009]. Disponible a: http://es.wikipedia.org
Ortopnea

Dispnea intensa que obliga el malalt a estar-se incorporat o dret per poder respirar.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Ortopnea. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0081943
Osteoporosi

Situació de fragilitat òssia per la progressiva desmineralització, amb pèrdua de calci ossi.

Font
Barbany, J.R. Alimentación para el deporte y la salud. Barcelona: Edicions Martínez Roca, 2002. p.216
Països en vies de desenvolupament

Conjunt de països en els quals, a causa de diferents mancances estructurals, una part important de la seva població viu en situació de pobresa, i no tenen accés a unes condicions mínimes alimentàries, de salut, educació, habitatge i/o serveis bàsics.

Font
Enciclopèdia Microsoft Encarta. [En línia]. [Consulta: 4 novembre 2008].
Perineu

Regió situada entre les cuixes, limitada, en l’home, per l’escrot i l’anus, i, en la dona, per la vulva i l’anus.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Peristaltisme

Conjunt de moviments contràctils del tub digestiu, de forma d’ona que progressa des de l’estómac cap a l’anus, peristalsi.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0088903
Persona

Ésser de naturalesa biològica, psicològica, social i espiritual, l’expressió i la interacció de la qual la conforma en cada cas particular com un ésser multidimensional integrat, únic i singular, de necessitats característiques, capaç d’ actuar deliberadament per assolir les fites que per si mateix defineix, assumir la responsabilitat de la seva pròpia vida i benestar, i relacionar-se amb si mateix i amb el seu ambient en la direcció escollida voluntàriament.

Font
Definició de Consuelo López Fernández per a la Infermera virtual
Pirogen

Que produeix febre.

Font
Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico [En línia]. [Accés juny 2009]. Disponible a: http://www.dicciomed.es/php/diccio.php
Posició de litotomia

Posició en decúbit supí, amb els malucs i els genolls flexionats, i els músculs en abducció i rotació externa.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencas de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier-Mosby; 2003.
Prebiòtic

Ingredient alimentari no digerible amb efectes saludables ja que estimula el creixement o l’activitat de bactèries beneficioses en el còlon, i d’aquesta manera millora la salut de l’hoste.

Font
Mataix, J. Nutrición y alimentación humana. Vol. 1. Madrid: Ergon, 2002
Prevalença

Proporció d’individus afectats per una mateixa malaltia en una població determinada i durant un temps determinat.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés febrer de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0262070.xml
Prevenció


Actuació que té com a objectiu evitar que apareguin problemes o malalties i prevenir o retardar-ne les complicacions. 

Nota: Hi ha diversos tipus de prevenció: la prevenció primària, encaminada a la reducció de la incidència de malaltia i d'altres desviacions de la bona salut; la prevenció secundària, dirigida a reduir la prevalença i les malalties de manera precoç, i la prevenció terciària, que pretén reduir el nombre o l'impacte de complicacions i seqüeles.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés febrer 2012] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/50/
Principi actiu

Constituent principal d’un fàrmac responsable de les seves propietats farmacodinàmiques i terapèutiques.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/60/

Pàgina 14 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 261 a el 280).