Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Disparèunia

Coit difícil, generalment a causa de l’escassetat de secrecions vaginals.

Font
Mediciclopedia. [En línia]. [Accés juny 2009]. Disponible a: http://diccionario.babylon.com/
Dispèpsia

Conjunt de síndromes motores, sensitives i secretores de l'aparell digestiu, especialment referides a l'estómac, que es presenten en relació amb la digestió. Les més freqüents són: desgana, sensació de repleció, flatulència, eructes, pirosi, nàusees, adoloriment epigàstric, saburra lingual, alè pudent, pertorbacions de la deposició.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina (demcat) en línia. Accés abril 2017 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2017. Disponible : http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/Fitxes/catal%C3%A0/D/3110/
Dispnea

Sensació de dificultat de la respiració associada a un augment de l’esforç per a respirar. Quan és lleugera, es redueix a la sensació subjectiva, i quan és més greu hi ha signes objectius, com l’augment de la freqüència respiratòria (polipnea o taquipnea), l’augment de la profunditat de la inspiració, la dilatació dels narius i la contracció dels músculs accessoris.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0030375
Dispnea paroxística nocturna

Trastorn caracteritzat per l’aparició d’episodis bruscos de dificultat respiratòria que habitualment es produeixen després d’algunes hores de son en posició horitzontal. Els episodis s’acompanyen de tos, sudoració freda i augment del nombre de batecs cardíacs per minut.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Dispnea paroxística nocturna; p.349.
Dolor

És una experiència sensorial i emocional desagradable associada amb una lesió hística present o potencial, o descrita en termes de l'esmentada lesió.

Font
Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP). Subcomitè de Taxonomia (1979) Termes del dolor: llista amb definicions i notes sobre usos. Dolor. p. 6:249-252.
Dopamina

Neurotransmissor present en el sistema nerviós central que actua com a precursor immediat de la norepinefrina.

Font
Diccionari de psiquiatria en línia. Accés desembre 2014 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2014.Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/21/Fitxes/catal%C3%A0/D/100/
Droga

Substància que introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració produeix una alteració del funcionament natural del sistema nerviós central de l’individu i és, a més, susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

Font
Barrueco, M.; Hernández, M.A.; Torrecilla, M. Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. 3a. ed. Madrid, 2006
Ecocardiografia

Tècnica de diagnòstic per la imatge que permet estudiar l’estructura i el moviment del cor i de les vàlvules a partir del reflex o eco d’ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) dirigides cap a la paret del cor.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Ecocardiografia; p.365.
Ecografia

Tècnica de diagnòstic per la imatge que permet visualitzar estructures profundes del cos mesurant i enregistrant el reflex o eco d’ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) contínues o intermitents que s’han dirigit cap a l'interior dels teixits. Un ordinador transforma els sons rebuts en imatge.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de juliol de 2011]. Ecografia. (Adaptada per: Gemma Via) Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Edatisme

L'edatisme fa referència als estereotips (com pensem), els prejudicis (com ens sentim) i la discriminació (com actuem) cap a les persones en funció de la seva edat. Pot ser institucional, interpersonal o autoinfligit.

L'edatisme institucional fa referència a les lleis, regles, normes socials, polítiques i pràctiques de les institucions que restringeixen injustament les oportunitats i perjudiquen sistemàticament les persones per raó de la seva edat. L'edatisme interpersonal sorgeix a les interaccions entre dues o més persones, mentre que l'edatisme autoinfligit es produeix quan s'interioritza l'edatisme i es torna contra un mateix. Per tant, l’edatisme fa referència als estereotips cap a les persones d’edat, fa al·lusió al manteniment dels estereotips o prejudicis cap a una persona, només pel fet de ser gran. Aquests estereotips es van formant des de la infància i es va reforçant amb el pas del temps.

Edema

Presència d'un excés de líquid en els teixits del cos, que pot fer que una persona experimenti una sobrecàrrega de líquids vasculars, cel·lulars o extracel·lulars.

Font
Buendía, J. Psicopatología en niños y adolescentes. Madrid: Piràmide; 1996. p. 50.
Edema macular

Inflor o engrossiment a causa d'un excés de líquid, de la part de l'ull responsable de la visió central i detallada, anomenada màcula.

Font
American Academy of Ophthalmology. Internet. En línia, accés 20 de setembre 2017. Disponible a: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/edema-macular
Educació per a la salut

Conjunt d’oportunitats d’aprenentatge creades conscientment que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l’alfabetització sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament d’habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Efecte secundari

Reacció adversa que apareix eventualment com a conseqüència indirecta de l’acció un fàrmac.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/10/
Electrocardiograma

Prova que registra l’activitat elèctrica del cor. S’obté informació sobre la freqüència, el ritme i la conducció elèctrica del cor. Es poden identificar signes de lesió, d’isquèmia i d’hipertròfia.

Font
Heartfailurematters.org. Información práctica para los pacientes, las familias y los cuidadores [Internet]. Sophia Antipolis Cedex: Heart Failure Association of European Society of Cardiology; 2007 [actualitzada 14 d’abril de 2010; accés 26 de juliol de 2011]. Glosario. Disponible a: http://www.heartfailurematters.org/ES/single/Paginas/Glossary.aspx
Embaràs

Procés fisiològic de formació i desenvolupament d’un nou ésser a d’interior de l’organisme d’una dona.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/20/
Embòlia pulmonar

Obstrucció d’una artèria als pulmons causada per un trombe o coàgul que viatja a través del torrent sanguini cap als pulmons.

Font
Laurie B. Rosenblum, MPH. Health Library. [En línia]. [Consulta: 4 novembre 2008]. Disponible a: http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=c905f6c8-fb81-4c5f-9ac5-57abe8fde16b&chunkiid=103517
Emoció

Procés i estat afectiu que revelen tant un manera subjectiva d’afrontar la realitat com un contingut determinat de la consciència. Aquest contingut es caracteritza per un estat d’ànim actual que oscil·la entre el plaer i el desplaer i per una reacció relativa a l’objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l’atracció i la fugida. L’emoció comporta reaccions fisiològiques.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Encopresi

Trastorn de l’eliminació en què es produeix la defecació involuntària, sovint de nit, per causes no relacionades amb cap defecte orgànic i que es manifesta principalment en els infants pertorbats afectivament.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html
Endorfina

Neurotransmissor que actua modulant la percepció del dolor i la resposta de l'estat d'ànim a l'estrès.

Font
Diccionari de psiquiatria. [En línia]. [Accés 29 de setembre de 2010]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/dicci/psiquiatria/index.html

Pàgina 7 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 121 a el 140).