Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Edema

Presència d'un excés de líquid en els teixits del cos, que pot fer que una persona experimenti una sobrecàrrega de líquids vasculars, cel·lulars o extracel·lulars.

Font
Buendía, J. Psicopatología en niños y adolescentes. Madrid: Piràmide; 1996. p. 50.
Edema macular

Inflor o engrossiment a causa d'un excés de líquid, de la part de l'ull responsable de la visió central i detallada, anomenada màcula.

Font
American Academy of Ophthalmology. Internet. En línia, accés 20 de setembre 2017. Disponible a: https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/edema-macular
Educació per a la salut

Conjunt d’oportunitats d’aprenentatge creades conscientment que suposen una forma de comunicació destinada a millorar l’alfabetització sanitària, inclosa la millora del coneixement de la població en relació amb la salut i el desenvolupament d’habilitats personals que condueixin a la salut individual i de la comunitat.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Efecte secundari

Reacció adversa que apareix eventualment com a conseqüència indirecta de l’acció un fàrmac.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/10/
Electrocardiograma

Prova que registra l’activitat elèctrica del cor. S’obté informació sobre la freqüència, el ritme i la conducció elèctrica del cor. Es poden identificar signes de lesió, d’isquèmia i d’hipertròfia.

Font
Heartfailurematters.org. Información práctica para los pacientes, las familias y los cuidadores [Internet]. Sophia Antipolis Cedex: Heart Failure Association of European Society of Cardiology; 2007 [actualitzada 14 d’abril de 2010; accés 26 de juliol de 2011]. Glosario. Disponible a: http://www.heartfailurematters.org/ES/single/Paginas/Glossary.aspx
Embaràs

Procés fisiològic de formació i desenvolupament d’un nou ésser a d’interior de l’organisme d’una dona.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/20/
Embòlia pulmonar

Obstrucció d’una artèria als pulmons causada per un trombe o coàgul que viatja a través del torrent sanguini cap als pulmons.

Font
Laurie B. Rosenblum, MPH. Health Library. [En línia]. [Consulta: 4 novembre 2008]. Disponible a: http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=c905f6c8-fb81-4c5f-9ac5-57abe8fde16b&chunkiid=103517
Emoció

Procés i estat afectiu que revelen tant un manera subjectiva d’afrontar la realitat com un contingut determinat de la consciència. Aquest contingut es caracteritza per un estat d’ànim actual que oscil·la entre el plaer i el desplaer i per una reacció relativa a l’objecte que la provoca, que pot oscil·lar entre l’atracció i la fugida. L’emoció comporta reaccions fisiològiques.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Encopresi

Trastorn de l’eliminació en què es produeix la defecació involuntària, sovint de nit, per causes no relacionades amb cap defecte orgànic i que es manifesta principalment en els infants pertorbats afectivament.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html
Endorfina

Neurotransmissor que actua modulant la percepció del dolor i la resposta de l'estat d'ànim a l'estrès.

Font
Diccionari de psiquiatria. [En línia]. [Accés 29 de setembre de 2010]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/dicci/psiquiatria/index.html
Ènema

Preparació líquida que s’injecta, mitjançant una cànula, a l’intestí gros a través de l’esfínter anal amb finalitats diagnòstiques, terapèutiques, nutritives o evacuants.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html
Enteritis per radiació

Inflamació de l’intestí prim causada per la radioteràpia dirigida a l’abdomen, la pelvis o el recte. Els símptomes inclouen nàusees, vòmits, dolor abdominal i espasmes dolorosos, evacuacions intestinals freqüents, diarrea aquosa o sanguinolenta, femta greixosa i pèrdua de pes. Alguns d’aquests símptomes es poden allargar durant molt de temps.

Font
Institut Nacional del Càncer. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=256572
Enuresi

Trastorn de l’eliminació en què es produeix l’emissió involuntària d’orina, sovint a la nit, a una edat en què s’espera que hi hagi continència.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Envelliment

Procés biològic que comporta canvis graduals en un organisme amb el pas del temps i que condueix a la vellesa.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Enzim

Els enzims són molècules de proteïnes que tenen la capacitat de facilitar i accelerar les reaccions químiques que tenen lloc en els teixits vius.

Font
Universitat Nacional d’Educació a Distància UNED.[En línia]. [Accés octubre de 2008]. Disponible a: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dieteticaI/guia/guianutr/enzimas.htm
Episiotomia

Incisió que es fa, quan es considera necessari, a la vulva i el perineu en el moment del part per a facilitar l'expulsió del fetus i evitar l'esquinçament del perineu.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 27 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Eritema

Vermellor o inflamació de la pell o de les mucoses que es produeix com a conseqüència de la dilatació i la congestió dels capil·lars superficials. La rubefacció nerviosa o les cremades solars lleus són alguns exemples d’eritema.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier; 2004.
Escoliosi

L’escoliosi és una desviació de la columna vertebral, en la qual s’ha produït un gir de les vèrtebres. L’edat de més risc per a l’escoliosi és entre els 10 anys i els 16 anys.

Font
Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [En línia][accés octubre 2008]. Disponible a : http://www.gencat.cat/ics/usuaris/campanyes.htm
Espasticitat

Rigidesa o tensió inusual dels músculs. És causada, generalment, per un dany a la part del cervell involucrada en el moviment afectat en qüestió, o els nervis que van des del cervell fins a la medul·la espinal. L'afecció pot interferir amb l'activitat de caminar, el moviment o la parla.

Font
Medline Plus. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., [actualitzada 5 setembre 2017, accés 20 de setembre de 2017]. Disponible a https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003297.htm
Espàtules

Instrument obstètric en forma de pales utilitzat per a facilitar l'extracció del fetus en el part.

Nota: Les espàtules són especialment útils quan el cap del fetus ja ha girat, sobretot quan és petit, com sol passar en els parts prematurs. Les pales que formen les espàtules no estan articulades entre si i, per tant, no es fa pressió sobre el cap del fetus.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 27 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/70/

Pàgina 7 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 121 a el 140).