Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Excipient

Substància químicament i farmacològicament inactiva que serveix de suport o vehicle als fàrmacs que constitueixen un medicament. Té per objecte assegurar-ne l’estabilitat i facilitar-ne l’administració.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Exercici físic

Activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per objectiu la millora o manteniment d’un o més components de la forma física (capacitats físiques).

Font
González Peris, M.; Peirau Terés, X. coord. Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport, 2007. p. 11.[Consulta: setembre 2008]. http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Activitat_fisica/documents/Guiadeprescripcioversioextensa.pdf
Experiència de salut

Situació viscuda per la persona en relació amb el creixement, el desenvolupament i els processos de crisi, incloent-hi la malaltia.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/110/
Factor de protecció

Característica o qualitat d’una persona, d’una comunitat o de l’entorn que se sap que afavoreix el desenvolupament integral de la persona i de la seva salut. 

El balanç entre els factors de protecció i els factors de risc permet considerar el grau de vulnerabilitat al qual estan exposades les persones.

Font
Educa.ar: Plan Nacional de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. La prevención del maltrato a niños y adolescentes: los factores protectores y de riesgo.
Factor de risc

Característica o qualitat d’una persona, d’una comunitat o de l’entorn que se sap que va unida a una elevada probabilitat de danyar la salut. 

El balanç entre els factors de risc i els factors de protecció permet considerar el grau de vulnerabilitat al qual estan exposades les persones.

Font
Educa.ar: Plan Nacional de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. La prevención del maltrato a niños y adolescentes: los factores protectores y de riesgo.
Fake

Contingut fals, enganyós o inexacte elaborat i distribuït de manera intencionada per tal d’enganyar els altres i que pot ocasionar danys públics.

Font
Nereida Carrillo
Falta d'autonomia

Incapacitat física i psíquica de la persona per satisfer les necessitats bàsiques mitjançant accions realitzades per ella mateixa.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Fàrmac

Substància orgànica o inorgànica, natural o sintètica, utilitzada o administrada per a la profilaxi, el diagnòstic, el tractament d’una malaltia, el control o la millora d’algun trastorn fisiològic o anatòmic, o l’alleujament del dolor o del sofriment.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/
Fase luteinica

Fase que abasta el temps transcorregut entre l'ovulació i el principi de la menstruació, amb una durada mitjana de 14 dies.

Font
Asociación Española de Ginecología y Obstreticia. Fisiología de la reproducción [En línia]. [Accés desembre 2014] Disponible en: http://www.aego.es/fisiologia_reproduccion.asp#ciclomenstrual
Fatiga

Sensació de falta d’energia, d’esgotament o de cansament.

Font
MedlinePlus [En línia] [Consulta: setembre 2008]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
Febre

Augment de la temperatura corporal per damunt de la normal, que manifesta la reacció de l’organisme a algun procés patològic.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés febre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/
Fibra alimentària

Fracció dels aliments vegetals que resisteix l’acció dels enzims digestius.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0063794
Fibril·lació

Trastorn consistent en la contracció de les fibres musculars, especialment les cardíaques, realitzada de manera asincrònica i ràpida, sense aconseguir una contracció muscular coordinada i eficaç.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Fibril·lació. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0043659
Fibril·lació auricular

Arítmia cardíaca caracteritzada per contraccions ràpides, desordenades i dessincronitzades de les fibres del miocardi auricular, sense capacitat per originar contraccions auriculars efectives. Dóna lloc a una activitat ventricular totalment irregular i ràpida.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Fibril·lació. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0043659
Fibril·lació ventricular

Arítmia cardíaca caracteritzada per contraccions fines i ràpides, descoordinades i dessincronitzades, del miocardi ventricular, sense activitat mecànica eficaç, que condueix a l'aturada cardíaca secundària. La major part de les vegades és irreversible i mortal.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Fibril·lació. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0043659
Flora bacteriana o intestinal

Conjunt de microorganismes simbiòtics comensals d’un determinat espai orgànic (intestí, boca, vagina, etc.).

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0044936
Força

Capacitat d’un múscul o grup de músculs de generar tensió intramuscular sota condicions específiques.

Font
González Peris, M.; Peirau Terés, X. coord. Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport, 2007. p. 11. [Consulta: setembre 2008]
Fòrceps

Instrument obstètric en forma de tenalles utilitzat per a accelerar l'extracció de l'infant en parts difícils.

Nota: El fòrceps consta de dues branques, cadascuna de les quals té una forma corbada, amb una part més ampla i un mànec.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 27 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/30/
Fragilitat

Estat associat a l'envelliment que es caracteritza per la disminució de la reserva fisiològica i, en conseqüència, l'augment del risc d'incapacitat, la pèrdua de resistència i una major vulnerabilitat als esdeveniments adversos.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/40/
Freqüència cardíaca (FC)

Nombre de vegades que el cor es contreu en un minut.

Font
Del Hoyo, J., dir. Enciclopèdia de medicina i salut. Vol. 3. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990. p.43

Pàgina 9 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 161 a el 180).