Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Determinants de la salut

Conjunt de factors personals, socials, econòmics i ambientals que determinen l'estat de salut dels individus o poblacions.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glossari de Promoció de la Salut. [En línia]. [Consulta: 22 novembre 2008]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf

Veure també
Promoció de la salut
Diabetis gestacional

Alteració del metabolisme dels hidrats de carboni que es desenvolupa o es reconeix per primera vegada durant la gestació.

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia][Accés octubre 2008]. Disponible a : http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0028863
Diabetis Mellitus

Síndrome heterogènia que cursa amb alteracions del metabolisme dels hidrats de carboni, els lípids i les proteïnes en què es produeix hiperglicèmia per diverses causes i que, en general, es caracteritza per una disminució en la secreció d’insulina i una resistència a la seva acció.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 31 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Diabetis tipus 1

(Abans coneguda com a diabetis insulinodependent o d’inici en la infància) es caracteritza per una absència de la producció d’insulina. Sense l’administració diària d’insulina exògena, aquest tipus de diabetis porta ràpidament a la mort.

Font
Organització Mundial de la Salut [seu Web] Nota descriptiva núm. 312. Setembre 2006 [accés 8 de juliol 2008]. Disponible a: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/print.html
Diabetis tipus 2

(Abans coneguda com a diabetis no insulinodependent o d’inici en l’edat adulta) es deu al fet que l’organisme no utilitza eficaçment la insulina. El 90% dels diabètics del món pateixen diabetis de tipus 2, que es deu en gran part a la inactivitat física i al pes corporal excessiu.

Font
Organització Mundial de la Salut [seu Web] Nota descriptiva núm. 312. Setembre 2006 [accés 8 de juliol 2008]. Disponible a: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/print.html
Diàstole

Fase de l'activitat cardíaca en la qual es produeix la repleció de sang en els ventricles. Alterna amb la fase de contracció o sístole.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de juliol de 2011]. Diàstole. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Dietètica

Part de la ciència de la nutrició que estudia els aliments a ingerir en funció de les condicions de la persona (treball, sexe, edat, situació patològica, etc.), a fi d’aconseguir una alimentació suficient o de col·laborar en un tractament mèdic que afecti el metabolisme.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés gener de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0228254.xml
Discapacitat

Discapacitat és un terme general que abasta les deficiències, les limitacions de l’activitat i les restriccions de la participació. Les deficiències són problemes que afecten una estructura o funció corporal, les limitacions de l’activitat són dificultats per executar accions o tasques, i les restriccions de la participació són problemes per participar en situacions vitals.

Font
Organització Mundial de la Salut. [En línia] [Accés a Internet agost 2012] Disponible a: http://www.who.int/topics/disabilities/es/
Disfàgia

Deglució difícil deguda a un trastorn del pas dels aliments en un punt situat entre la boca i l’estómac.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés: desembre 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0030062
Dislipèmia

Conjunt de patologies caracteritzades per alteracions en la concentració de lípids sanguinis en nivells que representen un risc per a la salut. En l’alteració de les concentracions de lípids es veuen involucrats el colesterol total (CT), el colesterol d’alta densitat (C-HDL), el de baixa densitat (C-LDH) i /o els triglicèrids. Les dislipèmies constitueixen un factor de risc major i modificable de malaltia cardiovascular, en especial la coronària.

Dismenorrea

Menstruació difícil i dolorosa

Font
Diccionari d´infermeria [en línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/D/70/
Disparèunia

Coit difícil, generalment a causa de l’escassetat de secrecions vaginals.

Font
Mediciclopedia. [En línia]. [Accés juny 2009]. Disponible a: http://diccionario.babylon.com/
Dispèpsia

Conjunt de síndromes motores, sensitives i secretores de l'aparell digestiu, especialment referides a l'estómac, que es presenten en relació amb la digestió. Les més freqüents són: desgana, sensació de repleció, flatulència, eructes, pirosi, nàusees, adoloriment epigàstric, saburra lingual, alè pudent, pertorbacions de la deposició.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina (demcat) en línia. Accés abril 2017 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2017. Disponible : http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/183/Fitxes/catal%C3%A0/D/3110/
Dispnea

Sensació de dificultat de la respiració associada a un augment de l’esforç per a respirar. Quan és lleugera, es redueix a la sensació subjectiva, i quan és més greu hi ha signes objectius, com l’augment de la freqüència respiratòria (polipnea o taquipnea), l’augment de la profunditat de la inspiració, la dilatació dels narius i la contracció dels músculs accessoris.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0030375
Dispnea paroxística nocturna

Trastorn caracteritzat per l’aparició d’episodis bruscos de dificultat respiratòria que habitualment es produeixen després d’algunes hores de son en posició horitzontal. Els episodis s’acompanyen de tos, sudoració freda i augment del nombre de batecs cardíacs per minut.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Dispnea paroxística nocturna; p.349.
Dolor

És una experiència sensorial i emocional desagradable associada amb una lesió hística present o potencial, o descrita en termes de l'esmentada lesió.

Font
Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP). Subcomitè de Taxonomia (1979) Termes del dolor: llista amb definicions i notes sobre usos. Dolor. p. 6:249-252.
Dopamina

Neurotransmissor present en el sistema nerviós central que actua com a precursor immediat de la norepinefrina.

Font
Diccionari de psiquiatria en línia. Accés desembre 2014 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2014.Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/21/Fitxes/catal%C3%A0/D/100/
Droga

Substància que introduïda a l’organisme per qualsevol via d’administració produeix una alteració del funcionament natural del sistema nerviós central de l’individu i és, a més, susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

Font
Barrueco, M.; Hernández, M.A.; Torrecilla, M. Manual de Prevención y Tratamiento del Tabaquismo. 3a. ed. Madrid, 2006
Ecocardiografia

Tècnica de diagnòstic per la imatge que permet estudiar l’estructura i el moviment del cor i de les vàlvules a partir del reflex o eco d’ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) dirigides cap a la paret del cor.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Ecocardiografia; p.365.
Ecografia

Tècnica de diagnòstic per la imatge que permet visualitzar estructures profundes del cos mesurant i enregistrant el reflex o eco d’ones sonores d’alta freqüència (ultrasons) contínues o intermitents que s’han dirigit cap a l'interior dels teixits. Un ordinador transforma els sons rebuts en imatge.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de juliol de 2011]. Ecografia. (Adaptada per: Gemma Via) Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM

Pàgina 6 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 101 a el 120).