Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Freqüència respiratòria

Nombre d’inspiracions per minut.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/40/
Fructosa

Cetohexosa que es dóna en estat lliure, juntament amb la glucosa i la sacarosa, en la fruita i la mel i combinada amb altres sucres en els oligosacàrids.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0067363
Fum ambiental

És el que inhala la persona que no fuma però que està en contacte amb el fum ambiental del tabac, anomenada persona fumadora passiva persona fumadora involuntària

Font
Mansilla Suárez, M; Martinez Martinez, C. Problemes de salut. Situacions de risc. Tabaquisme. Informació general. Tipus de persona fumadora. Infermera virtual. Barcelona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona; 2021 [accés 2 de maig de 2021]. Disponible a: https://www.infermeravirtual.com/cat/problemes_de_salut/situacions_de_risc/tabaquisme#informacio_general-tipus_de_persona_fumadora
Galindó

Prominència anormal del cap del primer metatarsià produïda per la deformitat anomenada hàl·lux valg i la formació d'un higroma per compressió de les sabates. També és anomenat renòs. 

Gastroenteritis

Inflamació de la mucosa gàstrica i de la intestinal alhora.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Gènere

Aquest terme s'utilitza per descriure les característiques d'homes i dones que es basen en factors socials, mentre que el terme sexe es refereix a les característiques determinades biològicament. Les persones neixen amb sexe masculí o femení, però aprenen a ser nens i nenes que es converteixen en homes i dones. Aquest comportament après compon la identitat de gènere i determina els papers dels gèneres.

Font
Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Política de la OMS en materia de género. Organización Mundial de la Salud; 2002. [En línia] [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.who.int/gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf
Gestació

Procés de formació i desenvolupament de l’embrió. 

Nota: Embaràs i gestació es consideren sinònims tot i que el seu ús depèn del context. Embaràs pren com a referència l’estat de la dona durant aquest procés.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/G/
Glicèmia

Concentració de glucosa a la sang. Glucèmia.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 8 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Glucagó

Hormona produïda al pàncrees. S’usa per augmentar el nivell baix de sucre a la sang.

Font
Medline Plus [En línia]. [Accés 16 de setembre de 2008]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a682480-es.html
Glucosa

Sucre de color blanc, cristal·litzable, de sabor molt dolç, molt soluble en aigua i poc en alcohol, que es troba dissolt a les cèl·lules de moltes fruites madures i a la sang i líquids tissulars d’animals.

Font
Diccionari medicobiològic, històric i etimològic (Fco. Cortés Gabaudan. Universitat de Salamanca). [En línia]. [Accés 31 de juliol de 2008]
Gluten

Substància proteica del blat que es troba a l’endosperma dels grans de midó. És format per dues proteïnes, la glutenina i la gliadina. És emprat com a adhesiu i com a substitut del midó.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés: desembre 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0050205
Grup muscular

Grups de músculs que, a més de localitzar-se en una mateixa regió anatòmica i d’efectuar trajectes parcialment paral·lels, col·laboren en la realització de moviments del mateix tipus.

Font
Del Hoyo, J., dir. Enciclopèdia de medicina i salut. Vol. 9. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990. p.184
Habilitat social

Grup de competències psicosocials i destreses interpersonals que poden orientar-se cap a accions personals, interpersonals i totes aquelles accions necessàries per transformar l'entorn de manera que sigui propici per a la salut.

Font
Organització Mundial de la Salut (2003). Skills for Health. Skills-based health education including life skills. An important component of a Chield-Friendly/Health-Promoting School. Geneva: WHO, Information Series on School Health, Document 9.
Halitosi

Mala olor de l’aire expirat per algunes persones.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. L’Enciclopèdia Beta. [En línia]. [Accés 2 gener de 2015] Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0113463.xml
Hemorràgia

Sortida de sang en abundància, amb rapidesa, con ímpetu, que es vessa a l’exterior o que es diposita en alguna cavitat.

Font
Frank J P. Tratado de medicina práctica. 2ª ed. Traduït per Goudareau JMC, Velasco JM. Editor Miguel Pacheco. Universidad Complutense de Madrid, 1851, p.310.
Hidrat de carboni

Cada una de les substàncies orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen, que contenen els dos últims elements en la mateixa proporció que l’existent en l’aigua; p. ex., la glucosa, el midó i la cel·lulosa.

Font
Reial Acadèmia Espanyola. Diccionari de la llengua espanyola. Vigèsima segona edició [en línia] [accés 8 de juliol 2008]. Disponible a: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hidrato
Hidratació

Procés de combinar alguna cosa amb aigua. En el camp de la medicina, és el procés d'administrar els líquids que el cos necessita.

Font
Instituto Nacional del Cancer [en línia]. [Accés juliol de 2009]. Disponible a: http://www.cancer.gov/Templates/db_alpha.aspx?CdrID=44944&lang=spanish
Hipercalcèmia

Taxa de calci continguda a la sang elevada per damunt de les xifres normals.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 15 de febrer de 2012]. Hipercalcèmia. (Adaptada per: Gemma Via). Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055012
Hiperglucèmia

Elevació anormal de la glucèmia (nivell de glucosa en sang).

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 8 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Hipertensió

Es considera hipertensió quan el valor de la pressió arterial sistòlica (PAS) és >= 140 mmHg i/o el de la pressió arterial diastòlica (PAD) >= 90 mmHg. El diganòstic d'hipertensió s'estableix després de la comprovació dels valors de pressió arterial en dues o més mesures preses en cada una de les dues o més ocasions i separades per un període de diverses setmanes.

Font
Sociedad Española de Hipertensión. Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2009]. Disponible a: http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_2.pdf

Pàgina 10 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 181 a el 200).