Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipertèrmia

Augment de la temperatura corporal produït per una fallida dels mecanismes de la termoregulació, a diferència de la febre en què la termoregulació és preservada, per bé que ajustada a un nivell tèrmic superior. Definició adaptada

Font
Grup Enciclopèdia Catalana .Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia].[Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055588
Hipocamp

Eminència blanca, allargada i semicircular que, amb una forma similar a la del cavall marí, ocupa la part externa del diverticle esfenoïdal de cadascun dels ventricles laterals del cervell. Se'n deriva una porció anterior, unciforme, més grossa, coneguda per peu de l'hipocamp. És íntimament connectat amb la circumvolució dentada, i constitueix un element molt important del sistema límbic. És anomenat també hipocamp major i banya d'Amon.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2016]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055796
Hipoglucèmia

Disminució de la concentració intracel·lular de glucosa i de la quantitat normal de glucosa en sang.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 8 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Hipoglucemiant

Agent que tendeix a reduir la concentració de glucosa a la sang.

Font
Enciclopèdia de Medicina i Salut. Vol 10. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1991.
Hipotensió ortostàtica

Hipotensió que es produeix per un descens brusc de la pressió arterial en passar del decúbit a l'ortostatisme o després d'una llarga estona d'estar dempeus immòbil en posició fixa.

Font
Enciclopèdia Catalana. Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés desembre 2014] Disponible en: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0056303
Hipotèrmia

Disminució de la temperatura del cos (de tot o d'una part) per sota de la normal. 

Hipotèrmia accidental: Hipotèrmia que no és intencionada, deguda a l'exposició al fred ambiental (com la dels infants petits sotmesos al fred hivernal, o la de l'embriac que dorm a l'aire lliure a l'hivern) o la que apareix a vegades en el curs d'intervencions quirúrgiques, sobretot en nadons, infants i vells.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 24 de maig de 2010].
Hipòxia

Disminució en el subministrament d’oxigen als teixits.

Font
Multilingual Glossary of technical and popular medical terms in nine European Languages [Internet]. Gent: Heymans Institute of Pharmacology, University of Gent, Department of Applied Linguistics i European Comission; 1995 [actualitzada 28 de maig de 2000; accés 15 de febrer 2012]. List of technical and popular medical terms: Spanish(h) Disponible a: http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/ES/lijsth.html
Ictus

És una malaltia cerebrovascular que afecta els vasos sanguinis que subministren sang al cervell. També se’l coneix com a Accident Cervell Vascular (AVC), embòlia o trombosi. Ocorre quan un vas sanguini que porta sang al cervell es trenca o es tapa per un coàgul, s’interromp l’aportació de sang a aquesta zona del cervell i provoca la lesió de les cèl·lules nervioses per la falta d’oxigen.

Font
Ferato.com. Enciclopèdia de salut. [En línia]. [Consulta: 4 novembre 2008]. Disponible a: http://www.ferato.com/wiki/index.php/Accidente_Cerebrovascular
Immunitat


Estat de certs organismes caracteritzat per la capacitat de reaccionar sense manifestacions morboses a la presència d’un antigen. Es la capacitat normal de respondre davant d’un agent infecciós o els seus antígens.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Immunoglobulina

Proteïna sintetitzada pels limfòcits B i les cèl·lules plasmàtiques, responsable de la immunitat humoral.

Font
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans [En línia].[Accés 14 febrer 2010] Disponible a: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=immunoglobulina&operEntrada=0
Incidència

Nombre de casos nous d’una malaltia apareguts en un determinat període de temps en una població determinada.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004
Independència

Nivell òptim de desenvolupament del potencial de la persona per a satisfer les necessitats bàsiques.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Índex de massa corporal (IMC)

El pes en quilograms dividit pel quadrat de la talla en metres (kg/m2). És una indicació simple de la relació entre el pes i la talla que s’utilitza freqüentment per identificar l’excés de pes i l’obesitat en els adults.

Font
Organització Mundial de la Salut (OMS) [En línia] .[Consulta: octubre 2008]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
Índex metabòlic basal

Consum d’energia del nostre cos durant el dia per mantenir les seves funcions vitals bàsiques i mantenir-nos en les condicions en què estem, sense augmentar o disminuir el pes corporal.

Indicació

Judici pel qual hom determina el tractament més convenient per al malalt.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008] Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0058977
Infància

Període de la vida que comprèn des del naixement fins a l’adolescència. 

Nota: La infància acaba aproximadament als 14 anys en el cas del noi i als 12 en el cas de la noia, i sol dividir-se en primera i segona infància, separades ambdues per l’aparició de les segones dents.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/
Infart de miocardi

És el quadre clínic produït per la mort d’una porció del múscul cardíac, que ocorre quan s’obstrueix completament una artèria coronària, la qual cosa comporta la supressió de l’aportació sanguínia al múscul. Si el múscul cardíac està mancat d’oxigen massa temps, el teixit d’aquesta zona mor i no es regenera.

Font
DMedicina.com. [En línia]. [Consulta: 4 gener 2015]. Disponible a: http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/infarto-miocardio
Infecció oportunista

Infecció provocada per un organisme que, en general, no causa malaltia. Les infeccions oportunistes es presenten en persones amb un sistema immunitari debilitat.

Font
Institut Nacional del Càncer. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=256572
Infermer/a

Persona que ha rebut una formació reglada amb la finalitat d'adquirir les competències de pràctica professional, ètica i jurídica, de prestació i gestió de les cures i de desenvolupament professional i que té la capacitat legítima per a proporcionar cures infermeres a una persona, una família o una comunitat.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/
Infermeria

Disciplina professional que té per objectiu tenir cura de la persona que, en interacció contínua amb el seu entorn, viu experiències de salut. Definició adaptada.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/I/20/

Veure també
Persona

Pàgina 11 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 201 a el 220).