Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Bacteris bífids

Bifidobactèries. Constitueixen el grup principal de microorganismes en la flora intestinal. Les bifidobactèries, similars als lactobacils, inhibeixen el creixement d’espècies patògenes.

Font
Berdonces, J. L. Aspectos de nutrición natural. Antioxidantes y suplementos dietéticos. Espanya: Edicions Rol S.A., 2001
Benestar

Conjunt d’actituds i de comportaments que milloren la qualitat de vida de la persona i l'ajuden a arribar a un estat de salut òptim. És un procés actiu destinat a millorar l'estil de vida en totes les seves dimensions.

Font
Donatell, R., Snow, C., & Wilcox, A. Wellness: Choices for Health and Fitness (2ª edició). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company; 1999.
Biòpsia

Extracció i examen microscòpic d’un fragment de teixit viu efectuat amb finalitats diagnòstiques.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/B/10/

Veure també
Necròpsia
Bradicàrdia

Lentitud dels batecs del cor, per sota de 60 pulsacions per minut en l’adult i de 70 en l’infant.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés setembre de 2017]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0085834.xml
Broncospasme

Contracció de la musculatura de la paret dels bronquis que redueix llur calibre. 

Font
Terminologìa de ciències de la salut en línia. Accés abril 2017 Barcelona : TERMCAT, Centre de terminologia 2017. Disponible: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/Fitxes/catal%C3%A0/B/390/
Bulímia nerviosa


Trastorn caracteritzat per episodis repetits d’ingesta excessiva d’aliments i per una preocupació gairebé obsessiva pel control del pes corporal, fet que porta a la persona malalta a adoptar mesures extremes per mitigar l’augment de pes produït per la ingesta de menjar. (OMS)

Font
The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Organización Mundial de la Salud. [En línia][Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
Calories

Unitat emprada per a indicar la quantitat de calor alliberada pels aliments durant els processos oxidatius.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés gener de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0165920.xml
Calostre

Líquid groguenc secretat per la glàndula mamària abans i després del part. 

Nota
: La secreció del calostre pot començar durant l'embaràs i augmenta els dos o tres primers dies del puerperi, fins a la pujada de la llet

Font
Diccionari d’infermeria [En línia]. [Accés 26 setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/C/
Càncer


Terme utilitzat per a indicar qualsevol de les formes de neoplàsia maligna, caracteritzades pel creixement il·limitat i autònom d’una neoformació (creixement tumoral), que comprimeix els teixits orgànics adjacents (creixement expansiu) i els envaeix (creixement infiltratiu), i és capaç de provocar metàstasis ganglionars o hematogèniques.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés: desembre 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0015130
Carboxihemoglobina

Derivat de l'hemoglobina que resulta de la combinació d'aquesta amb monòxid de carboni. Per efecte de tal combinació l'hemoglobina perd la capacitat de transportar oxigen.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de setembre de 2011]. Carboxihemoglobina. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0015963
Caseïna

Mescla de proteïnes present a la llet i al formatge, molt nutritiva.

Font
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans [En línia].[Accés 14 febrer 2010] Disponible a: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=case%EFna&operEntrada=0
Catecolamines


Hormones produïdes per les glàndules suprarenals que s'alliberen a la sang en moments d'estrès físic o emocional i provoquen un increment de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial. Les més conegudes són la dopamina, la norepinefrina i l'epinefrina.

Font
MedlinePlus. Información de salud para usted [seu Web]. Bethesda: U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH). [actualitzada 2 de gener de 2011; accés 25 de setembre de 2011]. Catecolaminas en sangre. (Adaptada per: Gemma Via). Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003561.htm
Cesària

Intervenció quirúrgica que consisteix a fer una incisió a la paret abdominal i una altra a la paret uterina d'una dona embarassada per a extreure'n el fetus.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 26 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/C/30/
Cetoacidosi


Producció exagerada de cossos cetònics que es presenta com a compensació de la diabetis mellitus amb insulinopènia (manca d’insulina) greu. Les causes més freqüents són l'incompliment de l'administració correcta de la insulina, les infeccions intercurrents, l'infart de miocardi, l'accident vascular cerebral, els traumatismes, les situacions d'estrès i l'ús de fàrmacs amb propietats hiperglicemiants (glicocorticoides, tiazides, dinfenilhidantoïna, carbonat de liti, diazòxid, etc). Les manifestacions clíniques són polidípsia, poliúria, anorèxia, alteracions de la consciència, respiració de Kussmaul, deshidratació, vòmits, dolor abdominal (abdomen agut metabòlic) i hipotèrmia.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 31 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Cetonúria

Presència de cossos cetònics a l’orina .

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 25 de noviembre de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Cetosi

Situació, caracteritzada per una cetonèmia (concentració de cossos cetònics a la sang) elevada i per cetonúria (concentració de cossos cetònics a l’orina), originada per l’excés de producció de cossos cetònics. Es presenta en pacients diabètics, en la inanició i en dietes abundants en greixos i pobres en hidrats de carboni.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 31 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Cianosi

És la coloració blavosa de la pell mucoses i llits unguials, usualment deguda a la reducció d’hemoglobina a la sang circulant o de pigments hemoglobínics anòmals (metahemoglobina o sulfohemoglobina) als glòbuls vermells.

Font
Enfermería en Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales [En línia] [Accés octubre 2008]. Disponible a : http://www.aibarra.org/Guias/3-18.htm
Cibatge o screening

Recerca sistemàtica indiscriminada aplicada a un conjunt per tal de descobrir-hi els elements afectats d’alguna particularitat. Consisteix en l’aplicació de procediments de selecció (qüestionaris, exploracions físiques, proves complementàries) a poblacions d’individus aparentment sans, per tal de detectar malalties subclíniques o identificar les persones que presenten factors de risc per a desenvolupar una malaltia determinada.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0025224
Cicle vital

Temps que transcorre entre el naixement i la mort d’una persona i durant el qual té lloc un complex procés de desenvolupament físic, psicològic i intel·lectual, que consta d’etapes i trets ben definits.

Font
Definició de Carmen Fernández Ferrin i Mª Teresa Luís Rodrigo per a la Infermera virtual.

Veure també
Etapa del cicle vital
Climateri

En la dona, el climateri comporta la interrupció de l'ovulació i, per tant, la fi de la menstruació, mentre que en l'home aquests canvis tenen com a conseqüència la disminució de l'activitat sexual. Definició adaptada.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/C/40/

Pàgina 4 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 61 a el 80).