Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Còlics

Dolor agut, fluctuant, produït per contraccions violentes de les fibres musculars llises d’un òrgan buit.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0021057
Coma

Quadre clínic greu caracteritzat per la pèrdua de la consciència, de la motilitat voluntària i de la sensibilitat, amb conservació de les funcions vegetatives vitals: respiració, circulació i diüresi. És degut a una fallida funcional (coma funcional) o orgànica (coma estructural) del sistema reticular activador ascendent.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008] Disponible a : http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Comorbiditat

Coexistència de dues o més patologies mèdiques o processos patològics no relacionats entre si.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004
Consells de la infermera

Conjunt de recomanacions i suggeriments de la infermera amb l'objectiu principal d’ajudar les persones a adquirir i a mantenir hàbits de vida saludables en la realització de les activitats de la vida diària.

Font
Definició de Carmen Fernández Ferrin i Mª Teresa Luís Rodrigo per a la Infermera virtual.

Veure també
Infermer/a
Convulsió

Contracció violenta, involuntària i patològica dels músculs esquelètics que determina moviments irregulars localitzats en un o diversos grups musculars o bé generalitzats per tot el cos. Definició adaptada

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0023203v
Cop de calor

El cop de calor és la més greu de les malalties relacionades amb la calor. Es produeix quan el cos perd la capacitat de controlar la seva temperatura: la temperatura del cos augmenta ràpidament, falla la seva capacitat de sudoració i no aconsegueix refredar-se. La temperatura del cos puja fins a 41°C (106°F) o més en un temps d’entre 10 i 15 minuts.

Font
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EUA [En línia]. [Accés juny 2009] Disponible a: http://emergency.cdc.gov/disasters/extremeheat/elderlyheat.asp
Cor pulmonar

Sobrecàrrega hemodinàmica del ventricle dret que apareix a conseqüència de malalties que alteren el funcionalisme i l’estructura del pulmó, amb hipertensió del cercle menor.

Coronariografia

Exploració selectiva de les artèries coronàries per mitjà d'un cateterisme cardíac efectuat a través d'una artèria perifèrica. La injecció del contrast iodat a través del catèter opacifica l'arbre coronari i permet analitzar les lesions de les artèries coronàries.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de juliol de 2011]. Coronariografia. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0801389
Cortisol

És una hormona produïda a la glàndula suprarenal, la qual augmenta en situacions d’estrès. 

Font
Resum de les autores extret de: Diccionari Enciclopèdic de Medicina, [accés 19 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Cribratge

És l’ús de proves senzilles en una població sana per detectar sistemàticament les persones que encara no presenten cap símptoma tot i que pateixin una malaltia. Per exemple, el cribratge del càncer de mama mitjançant mamografia i el del càncer del coll de l'úter amb mètodes de detecció citològica, en particular la prova de Papanicolau.

Font
Organització Mundial de la Salut. [Accés març 2015]. Disponible a: http://www.who.int/cáncer/detection/es/
Cura infermera

Cura guiada per la conceptualització disciplinària pròpia que el professional infermer duu a terme amb autonomia i responsabilitat.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/C/110
Decúbit

Posició del cos en estat de repòs sobre un pla horitzontal.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/D/
Decúbit lateral

Decúbit en què la persona descansa damunt d’un dels costats del cos.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/D/10/
Decúbit pron

Decúbit en què el pit i el ventre estan en contacte amb el pla horitzontal.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/D/10/
Decúbit supí

Decúbit en què el dors està en contacte amb el pla horitzontal.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/D/10/
Deepfake

Contingut fals fabricat a partir d’eines d’intel·ligència artificial. Inclou tant vídeos com àudios, fotografies i textos fraudulents creats per diverses tècniques d’intel·ligència artificial que, cada vegada, són més sofisticades, però també més accessibles per al gran públic.

Font
First Draft [Internet]. [Accès 25 d’agost de 2022] Disponible a: https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf
Dehiscència

Separació d’una incisió quirúrgica o ruptura del tancament d’una ferida.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier-Mosby; 2003.
Deliri

Estat més o menys durador, caracteritzat per una capacitat reduïda per a canviar, concentrar i mantenir l’atenció, amb desordres perceptius (falses interpretacions, il·lusions, al·lucinacions), amb trastorns del son, i amb alteracions de la parla, de l’activitat psicomotora, de l’orientació i de la memòria.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0027092
Deliri de negació o deliri nihilista

Deliri en què l'individu té idees delirants que expressen una intensa sensació de mort o de desintegració d'ell mateix, d'una part d'ell mateix o de l'entorn propi.

Font
Diccionari de psiquiatria en línia. Accés desembre 2014 Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2014.Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/21/Fitxes/catal%C3%A0/D/20/
Densitometria

La densitometria òssia consisteix en la utilització de dosis baixes de rajos X per observar un àrea del cos, com el maluc, la mà o el peu, per tal de mesurar la densitat dels ossos d'una persona. Com menys densitat tingui un os, més alt és el risc de fractures. La densitometria, juntament amb la història mèdica del pacient, ajuda a avaluar les probabilitats de patir fractures i la necessitat de fer tractament preventiu. A més, té l'avantatge de ser indolora i d’exposar el pacient a una quantitat molt petita de radiació.

Font
Medline Plus. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., [actualitzada 3 de febrer de 2014, accés 19 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/1073.htm

Pàgina 5 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 81 a el 100).