Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Arítmia

Irregularitat, pèrdua de ritme. Qualsevol variació de la regularitat o la freqüència del ritme normal dels batecs cardíacs.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Arítmia. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0008305
Arteriosclerosi

Trastorn caracteritzat per l’engruiximent, la pèrdua d'elasticitat i la calcificació de la paret de les artèries que dóna lloc a una disminució del flux sanguini. Afecta especialment les artèries que irriguen el cervell, el cor i les extremitats inferiors. Sol desenvolupar-se com a conseqüència de l'envelliment, així com d'altres trastorns com ara la hipertensió, la diabetis o la hiperlipèmia. Molt sovint s'utilitza el mot arteriosclerosi com a sinònim d'aterosclerosi, que en realitat n'és la forma més freqüent.

Font
Diccionario Mosby de medicina y ciencias de la salud. Madrid: Mosby/Doyma Libros; 1995. Arteriosclerosi; p.103. Adaptada per: Gemma Via
Artrosi

Degeneració articular caracteritzada per alteracions del cartílag articular, proliferació del teixit ossi subcondral i lesions congestives i fibroses sinovials.

Font
Yves Xhardez. Vademécum de kinesioterapia y de reeducación funcional. 4a ed. Buenos Aires: El Ateneo, 2002. Artrosis, p. 455
Ascites

Acumulació de líquid a la cavitat peritoneal que, si és prou abundant, determina un bombament de l'abdomen.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 25 de setembre de 2011]. Ascites. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0008830
Asma bronquial

Alteració respiratòria derivada de l’existència d’una reactivitat exagerada de les vies respiratòries inferiors. Origina una obstrucció bronquial i dificulta el pas de l’aire cap als pulmons.

Font
Del Hoyo, J., dir. Enciclopèdia de medicina i salut. Vol. 4. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1990. p.174
Assertivitat

Conducta que implica l’expressió directa dels propis sentiments, necessitats, drets legítims o opinions sense amenaçar o castigar els altres i sense violar els drets d’aquestes persones.

Font
Caballo, V. E. Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI de España editores, S.A., 1993. P. 361.
Astènia

Absència o disminució de força o d'energia; debilitat.

Font
Diccionario Mosby Pocket de medicina, enfermería y ciencias de la salud. 4ª edició. Elsevier- Mosby; 2004.
Atenció primària

L’atenció primària de la salut és el primer nivell d’accés dels ciutadans i de les ciutadanes a l’assistència sanitària. En el vostre centre d’atenció primària (CAP), els equips de professionals de la salut treballen per atendre-us i ajudar-vos. (1)

És el mecanisme per mitjà del qual els països i les regions proveeixen d’una millor salut a les persones i a les poblacions, amb la qual cosa s’aconsegueix un nivell superior de salut en tots els subgrups poblacionals amb uns costos inferiors. (2)

Font
(1) CatSalut, Servei Català de la Salut [Seu Web]. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Salut; 2002 [accés 9 de novembre de 2011]. Atenció primària. Disponible a : http://www10.gencat.cat/catsalut/cat/servcat_primaria.htm
(2) Starfield B. Hospitales, Especialistas y Atención Primaria: Las responsabilidades de cada uno en la atención a la salud de la poblacional [Conferència a Internet]. Barcelona: Fòrum Català d’Atenció Primària; 2009 [accés 9 de novembre de 2011]. Disponible a: http://files.forumatencioprimaria.webnode.com/200000066-1e4021f3a4/Conferencia%20Dra.%20Starfield.pdf
Atonia

Defecte de vitalitat. Falta de to muscular i de la tensió o el vigor normal dels òrgans. Pèrdua o falta de la capacitat de contracció d'un teixit normalment contràctil.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari.cat. [En línia]. [Accés 29 de setembre 2010]. Disponible a: http://www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0014021
Autisme


El trastorn de l’espectre autista (ASD) és una gamma de trastorns complexos del neurodesenvolupament, caracteritzat per impediments socials, dificultats en la comunicació, i patrons de conducta estereotípics, restringits i repetitius.

Font
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cardiovasculares [en línia] [Accés agost 2012]. Disponible a: http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm#que
Autocura

Conjunt d'accions que duu a terme una persona per al manteniment de la seva vida, la seva salut i el seu benestar.

Font
Diccionari d’infermeria [Internet]. Barcelona: TERMCAT, Centre de terminologia; 2008 [actualitzada 21 de febrer de 2012; accés 23 de febrer de 2012]. Autocura. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/110/
Autoimmunitat

Situació patològica en què el cos reacciona contra els elements que constitueixen el seus propis teixits.

Font
Medciclopedia Exprés. [Internet].[Accés 10 de juny de 2008] Disponible a: http://www.iqb.es/diccio/a/au.htm
Autonomia

Capacitat física i psíquica de la persona que li permet satisfer les necessitats bàsiques mitjançant accions realitzades per ella mateixa.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Axó

Anomenat també neurita o cilindreix. És la prolongació citoplasmàtica de la neurona, generalment única i de longitud variable (d’uns microns fins a 1 m), que arrenca del pol oposat de les dendrites, i que condueix l’impuls nerviós.

En el sistema nerviós central, els axons poden o no estar recoberts d’una beina aïllant de mielina. La mielinització és assumida pels oligodentròcits. En el sistema nerviós perifèric, els axons, mielinitzats o no, són embolcallats per la beina de Schwann, una membrana proveïda de nuclis.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés setembre de 2017]. Disponible a http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0082437.xml

Veure també
Mielina
Bacteris bífids

Bifidobactèries. Constitueixen el grup principal de microorganismes en la flora intestinal. Les bifidobactèries, similars als lactobacils, inhibeixen el creixement d’espècies patògenes.

Font
Berdonces, J. L. Aspectos de nutrición natural. Antioxidantes y suplementos dietéticos. Espanya: Edicions Rol S.A., 2001
Benestar

Conjunt d’actituds i de comportaments que milloren la qualitat de vida de la persona i l'ajuden a arribar a un estat de salut òptim. És un procés actiu destinat a millorar l'estil de vida en totes les seves dimensions.

Font
Donatell, R., Snow, C., & Wilcox, A. Wellness: Choices for Health and Fitness (2ª edició). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company; 1999.
Biòpsia

Extracció i examen microscòpic d’un fragment de teixit viu efectuat amb finalitats diagnòstiques.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/B/10/

Veure també
Necròpsia
Bradicàrdia

Lentitud dels batecs del cor, per sota de 60 pulsacions per minut en l’adult i de 70 en l’infant.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés setembre de 2017]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0085834.xml
Broncospasme

Contracció de la musculatura de la paret dels bronquis que redueix llur calibre. 

Font
Terminologìa de ciències de la salut en línia. Accés abril 2017 Barcelona : TERMCAT, Centre de terminologia 2017. Disponible: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/Fitxes/catal%C3%A0/B/390/
Bulímia nerviosa


Trastorn caracteritzat per episodis repetits d’ingesta excessiva d’aliments i per una preocupació gairebé obsessiva pel control del pes corporal, fet que porta a la persona malalta a adoptar mesures extremes per mitigar l’augment de pes produït per la ingesta de menjar. (OMS)

Font
The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Organización Mundial de la Salud. [En línia][Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf

Pàgina 3 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 41 a el 60).