Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Esperança de vida

Mitjana aritmètica dels anys que teòricament, per a cada edat, poden aspirar a viure els habitants d'una àrea determinada, si la taxa de mortalitat es manté constant.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés stembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/70/
Espoderaments

Dolor abdominal acompanyat d’una falsa necessitat de defecar amb sensació de calor o coïssor anal. Contracció voluntària o involuntària de la premsa abdominal que acompanya la contracció uterina durant el període expulsiu del part.

Font
Diccionario médico. 4a ed. Barcelona: Ed. Masson; 2004.
Esquizofrènia

Trastorn psiquiàtric manifestat per característiques psicòtiques d'idees delirants, al·lucinacions, i parla i comportaments desorganitzats, sols o combinats. El criteri principal per al seu diagnòstic és que la persona tingui símptomes psicòtics característics de forma més o menys continuada un mínim de 6 mesos.

Font
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 ed (DSM-IV). En: O’ Brien, P.; Kennedy, W.; Ballard, K. Enfermería Psiquiátrica. México: McGraw-Hill Interamericana S.A; 2001. P. 296.
Estil de vida

Forma de vida que es basa en patrons de comportament identificables, determinats per la interacció entre les característiques personals individuals, les interaccions socials i les condicions de vida mediambientals.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glosario de promoción de la salud. [En línia]. [Consulta: 7 gener 2009]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Estrès

Conjunt d’alteracions que es produeixen a l’organisme com a resposta anatomicofisiològica inespecífica davant de diferents estímuls repetits, com és ara fred, calor, alegria, por, soroll, etc.

Estat de tensió aguda de l’organisme obligat a reaccionar, tot defensant-se, davant una situació d'amenaça, una agressió qualsevol (traumàtica, tòxica, infecciosa, psicològica, etc.).

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0039941
Estrogen

Cadascun dels components d’un dels quatre grups en què hom divideix les hormones esteroides

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Catalunya En Línia. L’Enciclopèdia Beta. [En línia].[Accés 2 gener de 2015] Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0106799.xml
Estupor

Estat d’inconsciència parcial amb absència de moviments i sense reacció als estímuls.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana .Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia].[Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Etapa del cicle vital

Erik Erikson, psicòleg freudià (1902-1994), va postular l'existència de vuit fases del desenvolupament que se succeïen al llarg del cicle vital: I nadó, II infantesa primerenca, III edat de joc, IV edat escolar, V adolescència, VI joventut, VII adultesa, i VIII vellesa.

Cada estadi comprèn certes tasques o funcions que són psicosocials per naturalesa i els progressos a través de cada un d’elles estan determinats en part pels èxits o els fracassos en els estadis precedents. Cada estadi té també un temps òptim per assolir-se: No és possible accelerar ni alentir el ritme perquè hi ha un temps per a cada tasca o funció.

Font
Erikson E.E. El cicle vital completat (Edició revisada i ampliada). Barcelona: Paidos, 2000.

Veure també
Cicle vital
Excipient

Substància químicament i farmacològicament inactiva que serveix de suport o vehicle als fàrmacs que constitueixen un medicament. Té per objecte assegurar-ne l’estabilitat i facilitar-ne l’administració.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 10 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Exercici físic

Activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per objectiu la millora o manteniment d’un o més components de la forma física (capacitats físiques).

Font
González Peris, M.; Peirau Terés, X. coord. Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Direcció General de Salut Pública i Secretaria General de l’Esport, 2007. p. 11.[Consulta: setembre 2008]. http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/Activitat_fisica/documents/Guiadeprescripcioversioextensa.pdf
Experiència de salut

Situació viscuda per la persona en relació amb el creixement, el desenvolupament i els processos de crisi, incloent-hi la malaltia.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/110/
Factor de protecció

Característica o qualitat d’una persona, d’una comunitat o de l’entorn que se sap que afavoreix el desenvolupament integral de la persona i de la seva salut. 

El balanç entre els factors de protecció i els factors de risc permet considerar el grau de vulnerabilitat al qual estan exposades les persones.

Font
Educa.ar: Plan Nacional de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. La prevención del maltrato a niños y adolescentes: los factores protectores y de riesgo.
Factor de risc

Característica o qualitat d’una persona, d’una comunitat o de l’entorn que se sap que va unida a una elevada probabilitat de danyar la salut. 

El balanç entre els factors de risc i els factors de protecció permet considerar el grau de vulnerabilitat al qual estan exposades les persones.

Font
Educa.ar: Plan Nacional de acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Argentina: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. La prevención del maltrato a niños y adolescentes: los factores protectores y de riesgo.
Falta d'autonomia

Incapacitat física i psíquica de la persona per satisfer les necessitats bàsiques mitjançant accions realitzades per ella mateixa.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Fàrmac

Substància orgànica o inorgànica, natural o sintètica, utilitzada o administrada per a la profilaxi, el diagnòstic, el tractament d’una malaltia, el control o la millora d’algun trastorn fisiològic o anatòmic, o l’alleujament del dolor o del sofriment.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/
Fase luteinica

Fase que abasta el temps transcorregut entre l'ovulació i el principi de la menstruació, amb una durada mitjana de 14 dies.

Font
Asociación Española de Ginecología y Obstreticia. Fisiología de la reproducción [En línia]. [Accés desembre 2014] Disponible en: http://www.aego.es/fisiologia_reproduccion.asp#ciclomenstrual
Fatiga

Sensació de falta d’energia, d’esgotament o de cansament.

Font
MedlinePlus [En línia] [Consulta: setembre 2008]. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
Febre

Augment de la temperatura corporal per damunt de la normal, que manifesta la reacció de l’organisme a algun procés patològic.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés febre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/F/
Fibra alimentària

Fracció dels aliments vegetals que resisteix l’acció dels enzims digestius.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2008]. Disponible a: http://ec.grec.net/lexicx.jsp?GECART=0063794
Fibril·lació

Trastorn consistent en la contracció de les fibres musculars, especialment les cardíaques, realitzada de manera asincrònica i ràpida, sense aconseguir una contracció muscular coordinada i eficaç.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 24 de juliol de 2011]. Fibril·lació. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0043659

Pàgina 8 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 141 a el 160).