Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Ènema

Preparació líquida que s’injecta, mitjançant una cànula, a l’intestí gros a través de l’esfínter anal amb finalitats diagnòstiques, terapèutiques, nutritives o evacuants.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés novembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html
Enteritis per radiació

Inflamació de l’intestí prim causada per la radioteràpia dirigida a l’abdomen, la pelvis o el recte. Els símptomes inclouen nàusees, vòmits, dolor abdominal i espasmes dolorosos, evacuacions intestinals freqüents, diarrea aquosa o sanguinolenta, femta greixosa i pèrdua de pes. Alguns d’aquests símptomes es poden allargar durant molt de temps.

Font
Institut Nacional del Càncer. [En línia]. [Accés octubre de 2010]. Disponible a: http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=256572
Enuresi

Trastorn de l’eliminació en què es produeix l’emissió involuntària d’orina, sovint a la nit, a una edat en què s’espera que hi hagi continència.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Envelliment

Procés biològic que comporta canvis graduals en un organisme amb el pas del temps i que condueix a la vellesa.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Enzim

Els enzims són molècules de proteïnes que tenen la capacitat de facilitar i accelerar les reaccions químiques que tenen lloc en els teixits vius.

Font
Universitat Nacional d’Educació a Distància UNED.[En línia]. [Accés octubre de 2008]. Disponible a: http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dieteticaI/guia/guianutr/enzimas.htm
Episiotomia

Incisió que es fa, quan es considera necessari, a la vulva i el perineu en el moment del part per a facilitar l'expulsió del fetus i evitar l'esquinçament del perineu.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 27 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/40/
Eritema

Vermellor o inflamació de la pell o de les mucoses que es produeix com a conseqüència de la dilatació i la congestió dels capil·lars superficials. La rubefacció nerviosa o les cremades solars lleus són alguns exemples d’eritema.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier; 2004.
Escoliosi

L’escoliosi és una desviació de la columna vertebral, en la qual s’ha produït un gir de les vèrtebres. L’edat de més risc per a l’escoliosi és entre els 10 anys i els 16 anys.

Font
Institut Català de la Salut. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut [En línia][accés octubre 2008]. Disponible a : http://www.gencat.cat/ics/usuaris/campanyes.htm
Espasticitat

Rigidesa o tensió inusual dels músculs. És causada, generalment, per un dany a la part del cervell involucrada en el moviment afectat en qüestió, o els nervis que van des del cervell fins a la medul·la espinal. L'afecció pot interferir amb l'activitat de caminar, el moviment o la parla.

Font
Medline Plus. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., [actualitzada 5 setembre 2017, accés 20 de setembre de 2017]. Disponible a https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003297.htm
Espàtules

Instrument obstètric en forma de pales utilitzat per a facilitar l'extracció del fetus en el part.

Nota: Les espàtules són especialment útils quan el cap del fetus ja ha girat, sobretot quan és petit, com sol passar en els parts prematurs. Les pales que formen les espàtules no estan articulades entre si i, per tant, no es fa pressió sobre el cap del fetus.

Font
Diccionari d'infermeria. [En línia]. [Accés 27 de setembre de 2011]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/70/
Esperança de vida

Mitjana aritmètica dels anys que teòricament, per a cada edat, poden aspirar a viure els habitants d'una àrea determinada, si la taxa de mortalitat es manté constant.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés stembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008 http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/E/70/
Espoderaments

Dolor abdominal acompanyat d’una falsa necessitat de defecar amb sensació de calor o coïssor anal. Contracció voluntària o involuntària de la premsa abdominal que acompanya la contracció uterina durant el període expulsiu del part.

Font
Diccionario médico. 4a ed. Barcelona: Ed. Masson; 2004.
Esquizofrènia

Trastorn psiquiàtric manifestat per característiques psicòtiques d'idees delirants, al·lucinacions, i parla i comportaments desorganitzats, sols o combinats. El criteri principal per al seu diagnòstic és que la persona tingui símptomes psicòtics característics de forma més o menys continuada un mínim de 6 mesos.

Font
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4 ed (DSM-IV). En: O’ Brien, P.; Kennedy, W.; Ballard, K. Enfermería Psiquiátrica. México: McGraw-Hill Interamericana S.A; 2001. P. 296.
Estil de vida

Forma de vida que es basa en patrons de comportament identificables, determinats per la interacció entre les característiques personals individuals, les interaccions socials i les condicions de vida mediambientals.

Font
Organització Mundial de la Salut. Glosario de promoción de la salud. [En línia]. [Consulta: 7 gener 2009]. Disponible a: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_spa.pdf
Estrès

Conjunt d’alteracions que es produeixen a l’organisme com a resposta anatomicofisiològica inespecífica davant de diferents estímuls repetits, com és ara fred, calor, alegria, por, soroll, etc.

Estat de tensió aguda de l’organisme obligat a reaccionar, tot defensant-se, davant una situació d'amenaça, una agressió qualsevol (traumàtica, tòxica, infecciosa, psicològica, etc.).

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0039941
Estrogen

Cadascun dels components d’un dels quatre grups en què hom divideix les hormones esteroides

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Catalunya En Línia. L’Enciclopèdia Beta. [En línia].[Accés 2 gener de 2015] Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0106799.xml
Estupor

Estat d’inconsciència parcial amb absència de moviments i sense reacció als estímuls.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana .Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia].[Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM
Etapa del cicle vital

Erik Erikson, psicòleg freudià (1902-1994), va postular l'existència de vuit fases del desenvolupament que se succeïen al llarg del cicle vital: I nadó, II infantesa primerenca, III edat de joc, IV edat escolar, V adolescència, VI joventut, VII adultesa, i VIII vellesa.

Cada estadi comprèn certes tasques o funcions que són psicosocials per naturalesa i els progressos a través de cada un d’elles estan determinats en part pels èxits o els fracassos en els estadis precedents. Cada estadi té també un temps òptim per assolir-se: No és possible accelerar ni alentir el ritme perquè hi ha un temps per a cada tasca o funció.

Font
Erikson E.E. El cicle vital completat (Edició revisada i ampliada). Barcelona: Paidos, 2000.

Veure també
Cicle vital
Etiqueta

És el conjunt de caràcters precedits d'un símbol de coixinet (#), sobre el qual es pot fer clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes. La forma anglesa, sovint utilitzada també en català, castellà i francès, és hashtag.

Font
Apunts.(Accés 1 desembre 2023). Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia https://www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/tres-etiquetes-les-xarxes-socials.
Eutanàsia

Prestació d’ajuda per morir complint els requesits que preveu la Llei, amb l’administració directa al pacient d’una substància per part del professional sanitari competent.

Font
Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l’eutanàsia. Boletín Oficial del Estado, núm. 72, (25 març 2021). https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628-C.pdf

Pàgina 8 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 141 a el 160).