Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Alineament corporal


Organització geomètrica de les parts del cos relacionades entre si. Quan el cos està ben alineat, s’aconsegueix l’equilibri sense tensió indeguda en les articulacions, músculs, tendons i lligaments.

Font
Kozier, B.; Erb, G.; Blais, K.; Johnson, J.; Temple, J. Enfermería Profesional. Técnicas de Enfermería. Madrid: McGraw-HiII. lnteramericana d’Espanya, SAU; 1999.p.944
Alopècia

Disminució o pèrdua del pèl o dels cabells, que pot ser localitzada o generalitzada, temporal o definitiva.

Font
Fisterra.com. Atención primaria en la red. [En línia]. [Accés novembre de 2010]. Disponible a: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/alopecia/
Al·lucinació

Percepció d’un objecte o d’un estímul exterior inexistents, considerats pel subjecte com a reals. Hi ha un grup d’al·lucinacions dites fisiològiques com són els somnis i les al·lucinacions hipnagògiques. La resta, i segons la causa, poden ésser dividides en tres grups: degudes a lesions de receptors, vies i centres nerviosos, degudes a l’administració de substàncies psicodislèptiques, i degudes a trastorns mentals.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2009]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm
Amenorrea

Absència de la menstruació temporal o permanent.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/50/
Aminoàcid

Els aminoàcids són les unitats estructurals fonamentals dels pèptids i de les proteïnes i, així mateix, precursors de certes hormones —com l'epinefrina—, de bases nitrogenades —com la histamina— i, en les plantes, dels alcaloides. En les proteïnes animals es troben fins a 21 aminoàcids (aminoàcids naturals): d'aquests, n'hi ha 8 (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, lisina, fenilalanina i triptòfan) que s’anomenen aminoàcids essencials, i han d'ésser aportats obligatòriament per l'alimentació, mentre que els altres poden ésser sintetitzats per l'organisme. 

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés gener 2015] Barcelona. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0004315
Amniocentesi

Punció de l’úter de la dona gestant, generalment a través de la paret abdominal, per a obtenir una mostra de líquid amniòtic i analitzar-ne el contingut, efectuada amb finalitats diagnòstiques.

Font
Diccionari d´infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/50/
Anabòlica

Una etapa anabòlica és un conjunt de processos del metabolisme destinats a sintetitzar molècules complexes, cèl·lules i teixits, a partir de precursors més senzills.

Font
Maria Manera
Analgèsic

Fàrmac que cura, alleuja o preveu el dolor.

Font
Real Academia de Medicina de España [internet] [accés 2 de maig de 2021] disponible a https://dtme.ranm.es/buscador.aspx
Anasarca

És una infiltració generalitzada de líquid plasmàtic en el teixit cel·lular subcutani, localitzada sobretot a les extremitats inferiors, als genitals externs i paret toracoabdominal, tot i que també  pot aparèixer a les extremitats superiors i, fins i tot, a la cara, sobretot a les parpelles. Es presenta en la insuficiència cardíaca de llarga evolució i en la síndrome nefròtica. 

Font
Diccionari Enciclopèdic de Medicina, [accés 19 de novembre de 2013]. Disponible a: http://www.medic.cat/CGIBIN/MEDICX.PGM
Androgen


Cadascuna de les hormones sexuals d’acció masculinitzant secretades pels testicles, pel còrtex suprarenal i, en petita quantitat, pels ovaris. Tots els andrògens naturals són derivats de l'androstè. Els andrògens més importants són l'androsterona i la testosterona.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Consulta: 28 gener 2009]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0005120
Andropausa

Síndrome que afecta l'home caracteritzada per símptomes i signes atribuïbles a una disponibilitat reduïda d'andrògens, i relacionada amb l'envelliment.

Font
Pacenza Néstor, Sciorra Miguel y Stewart Usher Jorge. Andropausia: Definición - Diagnóstico diferencial. Rev. Argent. Endocrinol. Metab. (1983). [En línia]. gener/abril 2007, vol. 44, nº 1 [citat 25 Juliol 2009], p. 33-34. Disponible a: ISSN 1851-3034. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-30342007000100005&lng=es&nrm=iso
Anèmia

Afecció per la qual el cos no té suficients glòbuls vermells sans. Els glòbuls vermells subministren l'oxigen als teixits corporals.

Font
MedilinePlus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
Anestèsia

Pèrdua de la sensibilitat en general, però especialment de la tàctil i la dolorosa, que pot estar produïda artificialment (amb mitjans farmacològics) amb finalitat diagnòstica, terapèutica o quirúrgica.

Font
Wikipedia Enciclopedia Libre. [En línia]. Wikimedia Foundation; 2001 [actualitzat 2009; accés 8 de juliol de 2009]. Disponible a: http://es.wikipedia.org
Angiografia

Estudi radiogràfic dels vasos de l’organisme practicat després de la injecció d’una substància opaca als raigs X.

La tècnica varia segons es tracti de l’estudi de les artèries (arteriografia), les venes (flebografia) o el sistema limfàtic (limfografia). L'angiografia de subtracció digital és una nova tècnica arteriogràfica en què, mitjançant l’ajut d’un ordinador, s’eliminen les imatges dels teixits que envolten els vasos, la qual cosa permet una visió força més nítida

Font
Enciclopèdia catalana. [Internet].[accés 19 de juliol de 2017 ].Disponible a: https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0078423.xml
Anhedonia

Alteració de l'afectivitat caracteritzada per la disminució o la desaparició de la capacitat d'experimentar plaer.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés desembre 2014] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/21/Fitxes/catal%C3%A0/A/80/
Anorèxia

Manca o disminució de les ganes de menjar. 

Nota: L’anorèxia pot ser un símptoma de certs trastorns orgànics o psíquics.

Font
Diccionari d’infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia; 2008, [accés setembre 2011]. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/60/
Anorèxia nerviosa

Trastorn caracteritzat per la presència d’una pèrdua deliberada de pes, induïda o mantinguda per la persona malalta. (OMS)

Font
The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Organización Mundial de la Salud. [En línia][Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
Anorgàsmia

Incapacitat per experimentar l’orgasme.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina. Catalunya en Línia [En línia]. [Accés juliol 21, 2010]. Disponible a: http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm
Anòsmia

Pèrdua o disminució del sentit de l'olfacte.

 

Nota

1. L'anòsmia pot ser transitòria, causada per l'obstrucció de les vies nasals, o permanent, produïda per una lesió total o parcial del nervi olfactori o del bulb olfactori.

2. L'anòsmia és freqüent en traumatismes cranioencefàlics que afecten la làmina cribrosa de l'etmoide, en infeccions víriques, com la COVID-19, o en afeccions cròniques, com la rinitis al·lèrgica, que atrofien la mucosa nasal.

Font
TERMCAT, Centre de Terminologia. Barcelona [En línia]. [Accés octubre 2021] Disponible a: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/286/fitxa/NDQ5NjY4Mw%3D%3D
Ansietat

Sentiment de neguit caracteritzat per un estat d'inseguretat extrema, de tensió nerviosa i d’inquietud, que es deu a la impressió d'una amenaça imminent.

Font
Diccionari d’infermeria [en línia]. [Accés setembre 2008] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/A/60/

Pàgina 2 de 19, mostrant 20 d'un total de 365 (mostrant de el 21 a el 40).