Els tutorials són circuits de navegació recomanats, pels continguts del web, que donen resposta a les diferents situacions de vida que cada persona pot estar vivint. Es distribueixen en 4 grans blocs sobre: Problemes de salut, Estils de vida saludable, Situacions de vida, Etapes del cicle vital.