Autor/a
Julia Reiriz Palacios
Doctora en Medicina
+

Concepte
P@)

El sistema locomotor, anomenat també sistema musculosquelètic, està constituït pels ossos, que formen l’esquelet, les articulacions, que relacionen els ossos entre ells, i els músculs, que s’insereixen en els ossos i mouen les articulacions.

Funcions
pP@)

Els ossos proporcionen la base mecànica per al moviment, ja que són el lloc d’inserció per als músculs i serveixen de palanques per produir el moviment. 

Les articulacions relacionen dos o més ossos entre si a la zona de contacte. Permeten  el moviment d’aquests ossos els uns amb els altres.  

 

Els músculs produeixen el moviment, tant d’unes parts del cos amb d’altres, com de tot el cos, tal com passa quan traslladen el cos d’un lloc a un altre, que és el que s’anomena locomoció.

p Llegir més...

Sistemes de referència
pP@)

Per descriure el cos humà i indicar-ne la posició relativa de parts i òrgans, s’utilitzen els termes següents:

Posició anatòmica: és una posició ideal del cos, en què la persona es troba en posició dreta amb el cap, els ulls i els dits dels peus cap endavant, amb els peus junts i les extremitats superiors penjant a ambdós costats.

 

Es pot especificar si el cos descansa sobre l’esquena (posició en decúbit supí), els costats (posició en decúbit lateral esquerra o dret) o de cara (posició en decúbit ventral).

Plans del cos: moltes descripcions anatòmiques es fan utilitzant plans imaginaris que passen a través del cos situat en posició anatòmica. Són aquests:

 • Pla mig: és el pla vertical que divideix el cos en dues meitats iguals, la dreta i l’esquerra. 
 • Pla sagital: és qualsevol pla vertical que passa a través del cos, paral·lel al pla medià. 
 • Pla frontal: és qualsevol pla vertical que divideix el cos en una porció anterior i una porció posterior. 
 • Pla horitzontal o transversal: el pla horitzontal divideix el cos en una porció superior i una d’inferior.
p Llegir més...

Termes de relació i de comparació
pP@)

Termes de relació:

S’utilitzen per descriure la relació entre les diferents parts del cos situat en posició anatòmica.

 

 • Anterior = Ventral = Frontal: significa més a prop de la superfície frontal del cos.
 • Posterior = Dorsal: significa més a prop de la superfície posterior del cos.
 • Superior = Cefàlic = Cranial: significa en direcció al cap.
 • Inferior = Caudal: significa cap als peus o la part més inferior del cos.
 • Medial = Intern: significa cap al pla medià del cos. Per exemple, les finestres nasals són medials respecte dels ulls.
 • Lateral = Extern: significa lluny del pla medià del cos.
 • Intermedi: significa entre dues estructures, una de les quals és medial i l’altra lateral.


Termes de comparació:

Es fan servir per comparar la posició relativa de dues estructures corporals.

 • Proximal: significa més a prop del punt d’origen d’un vas, un nervi, una extremitat, etc.
 • Distal: significa més lluny del punt d’origen.
 • Superficial: significa més a prop de la superfície de la pell.
 • Profund: significa més lluny de la superfície de la pell.
 • Interior o intern: significa més a prop del centre d’un òrgan o cavitat.
 • Exterior o extern: significa més lluny del centre d’un òrgan o cavitat.
 • Ipsilateral = Homolateral: significa del mateix costat del cos.
 • Contralateral: significa del costat oposat del cos.

Veure imatge: Posició anatòmica i alguns termes descriptius

p Llegir més...

Aspecte general del cos humà
pP@)

L’esquelet consta d’una part axial i una part apendicular. La part axial està formada pel crani, la cara, les vèrtebres, les costelles i l’estèrnum. La part apendicular consta de les extremitats superiores i les extremitats inferiors.

 

El crani i la cara constitueixen el cap.

La columna vertebral, l’estèrnum i les costelles constitueixen el tronc de l’esquelet axial. En el tronc, es distingeixen el tòrax i l’abdomen:

 • El tòrax es compon de l’estèrnum, les costelles i els cossos de les vèrtebres toràciques. Forma la cavitat toràcica i protegeix el cor, els pulmons i els grans vasos. 
 • L’abdomen o cavitat abdominal conté les vísceres abdominals: l’esòfag, l’estómac, l’intestí, el fetge, el pàncrees, la melsa, els ronyons, les glàndules suprarenals i els urèters. Li corresponen les vèrtebres lumbars.


Per sota el tronc hi ha la pelvis, que es forma quan s’uneixen els ossos ilíacs o coxals, el sacre i el còccix, i conté la cavitat pelviana, on es troben els urèters pèlvics, la bufeta, la uretra, el recte i els òrgans genitals interns.
 
Veure imatge: Cavitats toràcica, abdominal i pelviana

p Llegir més...

3 Valoracions, valoració mitja 5,0 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 26/05/15 12:15h