Autor/a
+

Informació general

Descripció
pP@)

Viatjar es pot definir com traslladar-se d’un lloc a un altre, generalment distant, per diferents motius i amb qualsevol mitja de locomoció.

 

Des d’aquest punt de vista, viatjar, amb la finalitat que sigui, requereix tenir en compte una sèrie de factors per tal d’assegurar el control i el manteniment de la salut de la persona que viatja.

 

Aquests factors estan relacionats amb les particularitats de la persona que viatja, així com amb les característiques del viatge i amb les zones o països que es volen visitar, ja que en cada cas es requeriran unes precaucions determinades. Els països en vies de desenvolupament o amb una situació sanitària que presenta més riscos per a la salut són els que requereixen complementar les recomanacions generals per prevenir problemes per a la salut amb unes recomanacions més específiques.

p Llegir més...

El consell personalitzat
pP@)

Cada viatge comporta una experiència única i diferent per a la persona que el fa. Per tant, els consells i les recomanacions per viatjar amb salut varien en funció de les característiques del viatge i les particularitats de la persona que viatja, com ara la seva història de salut i la situació de vida. Per adaptar els consells i les recomanacions a cada persona en particular, és necessari un consell personalitzat.

Factors que determinen el consell personalitzat: 1. Característiques del viatge, 2. Història de salut de la persona que viatja, 3. Situació de vida de la persona que viatja

 

Entre els factors que determinen el tipus de consells o de recomanacions necessaris per tal que la persona pugui viatjar amb les millors condicions, es troben les característiques del viatge, la història de salut i la situació de vida de la persona que viatja. 

 

1. Característiques del viatge.

Els aspectes que determinen les característiques d’un viatge inclouen la destinació, la durada, el tipus d’allotjament, el recorregut i les condicions del viatge, el tipus de contacte amb la població, l’època de l’any, el mitjà de transport, la pràctica d’activitats de risc i els requeriments administratius i sanitaris.

 

Destinació. És important tenir en compte el país o la zona de destí del viatge, ja que les condicions climatològiques, les diferències horàries, la situació política, les característiques socioculturals i la situació higiènica i sanitària poden ser molt diverses i condicionar les recomanacions de salut que s’han de tenir en compte en cada cas.

Es considera necessari extremar les precaucions en cas de viatges o desplaçaments a: 

  • Zones rurals o aïllades, amb condicions higièniques deficients o bé amb dificultat d’accés a una assistència sanitària en cas de necessitat. 
  • Països o zones amb condicions climàtiques severes: calor o fred intens, humitat elevada, o canvis bruscos de la temperatura ambient durant el dia i la nit. 
  • Països o zones amb conflictes bèl·lics o una situació política inestable.

Persona que vol viatjar                                                          

Font: http://willyfoggy.blogia.com/upload/20061202090612-viatjar.jpg


Durada. La durada del viatge determina el temps que la persona està en contacte amb determinats riscos per a la salut, que són presents, especialment, en països en vies de desenvolupament. Si es fa una estada de llarga duració (superior a 30 dies) a un d’aquests llocs, es considera necessari extremar les precaucions, ja que la persona està més temps en contacte amb els riscos per a la salut.

 

Tipus d’allotjament, recorregut i condicions del viatge. El tipus d’allotjament (hotel, casa particular, acampada), el recorregut (zones rurals o urbanes) i les condicions del viatge (viatge organitzat o amb un itinerari lliure) són aspectes que poden determinar els possibles riscos per a la salut i la possibilitat de necessitar assistència sanitària.

Es considera necessari extremar les precaucions en cas de viatges que suposin: 

  • allotjaments amb condicions higièniques deficients; 
  • recorreguts per zones rurals o aïllades, amb dificultat d’accés a assistència sanitària.

 
Tipus de contacte amb la població. El tipus de contacte amb la població local influeix directament en els riscos per a la salut, sobretot en els països en vies de desenvolupament. En aquest sentit, és important considerar el motiu del viatge (turisme, feina o cooperació), ja que poden condicionar la quantitat i el tipus de contactes mantinguts.

Es considera necessari extremar les precaucions en cas que: 

  • Hi hagi un contacte intens amb la població local en zones amb malalties de contagi de persona a persona, com és el cas, per exemple, de cooperants o voluntaris que treballen molt directament amb els habitants del lloc. 
  • Es desenvolupin feines en contacte amb persones malaltes, refugiats de conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals, o bé tasques que comporten el contacte amb animals, pel risc de contagi d’algunes malalties.

 

Època de l’any. Les condicions climàtiques, com ara els canvis bruscos de temperatura, una temperatura o una humitat elevades, les èpoques seques o de pluja, poden influir en l’augment del risc d’algunes malalties, i determinen, per exemple, el tipus de roba i de calçat recomanats per al viatge.

Es considera necessari extremar les precaucions si s’ha de viatjar a zones amb condicions climàtiques severes: calor o fred intens, i/o humitat elevada.

 

Mitjà de transport. El mitjà de transport utilitzat per arribar al lloc de destí o bé per als desplaçaments interns pot ocasionar riscos per a la salut, com, per exemple, la síndrome de la classe turista en viatges amb avió, el mareig en viatges amb vaixell o els accidents de trànsit en viatges amb automòbil


Pràctica d’activitats de risc. Certes activitats de risc, entre les quals hi ha les esportives, poden formar part del conjunt d’activitats planificades o bé ser el motiu principal en un viatge. Requereixen una consideració especial les activitats de muntanya i les activitats subaquàtiques. 

Requeriments administratius i sanitaris. Segons el país o la zona que es visiti, pot ser necessari: 

  • Consultar el centre de salut o el centre de vacunació internacional per planificar amb temps l’administració de les vacunes obligatòries i/o recomanables segons les característiques del viatge i de la persona que viatja. 
  • Disposar dels visats o dels permisos d’entrada o de recorregut interns, segons el país o la zona que es vol visitar, que es poden gestionar en el país de destí o en el d’origen.

Control d'aduanes

Font: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html.ca/dir2019/csvacviat.htm

 

- Institut Català de la Salut: Nous telèfons per demanar cita prèvia a les unitats de salut internacionals.

 

2. Història de salut de la persona que viatja.

 

Està relacionada amb els problemes de salut actuals o anteriors, aguts o crònics; les al·lèrgies a medicaments, a aliments o a factors ambientals; l’historial de vacunes i les limitacions físiques o psíquiques de la persona que viatja.

Malalties o problemes de salut, aguts o crònics. Fan referència als problemes de salut o a les malalties que la persona ha tingut al llarg de la vida o que té en el moment d’emprendre el viatge. En aquest sentit, també és important tenir en compte si la persona segueix cap tractament i, si és així, saber quin. Això pot condicionar els consells de salut específics per a la seva situació. 

Al·lèrgies a medicaments, a aliments o a factors ambientals (pol·len, pols, àcars...). Aquestes al·lèrgies poden requerir una preparació i uns consells de salut específics. 

Historial de vacunes de la persona. És necessari conèixer l’historial previ de vacunes universals, com, per exemple, la del tètanus en adults per evitar problemes de salut si es donen ferides durant el viatge. En el cas dels nens, cal tenir en compte el calendari de vacunes infantil per evitar les malalties habituals durant la infància i ajustar-lo a les vacunes necessàries per al viatge que es vol fer.

Limitacions físiques o psíquiques. Aquestes limitacions poden requerir adaptacions logístiques o instrumentals durant els desplaçaments o l’allotjament, o la necessitat d’una persona acompanyant.

 

3. Situació de vida de la persona que viatja.

Té relació amb aspectes específics de la persona i amb la seva situació de vida actual. Les situacions principals de vida que cal tenir en compte a l’hora de decidir les precaucions específiques són l’edat de la persona i l’embaràs.

L’edat. És un aspecte que pot requerir unes precaucions específiques per prevenir els riscos per a la salut. Cal extremar les precaucions durant la infància i la vellesa, ja que alguns problemes de salut es poden agreujar en aquestes etapes del cicle vital. 


L’embaràs. Si una dona està embarassada o sospita que ho pot estar pot requerir, en funció de les setmanes de gestació i de les condicions del viatge, unes precaucions específiques per prevenir els riscos per a la salut.

Dona embarassada descansant
Font: http://www.blogdelbebe.com/imagenesWeb/internas/viajar-embarazada.jpg

p Llegir més...

5 Valoracions, valoració mitja 4,2 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 08/06/24 11:57h

Comentaris

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
Informació bàsica sobre protecció de dades en aplicació del RGPD
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info web)
Finalitat tractament Gestió del contacte, consulta o sol·licitud. (+info web)
Legitimació Consentiment. (+info web)
Destinataris No es preveuen cessions. (+info web)
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info web)
Contacte DPD dpd@coib.cat
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web d’Infermera Virtual. www.infermeravirtual.com

Per poder enviar el formulari, has de llegir i acceptar la Política de Protecció de dades. Si no l’acceptes i no ens dones el teu consentiment per tractar les teves dades amb les finalitats descrites, no podem acceptar ni gestionar el servei web de consulta, contacte o sol·licitud.

  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.