Autor/a
+

Informació general

Descripció
pP@)

Alimentació: consisteix en l’obtenció, preparació i ingestió dels aliments.

Nutrició: és el procés a través del qual els aliments ingerits es transformen i s’assimilen, és a dir, s’incorporen a l’organisme. Els aliments proporcionen els nutrients que permeten cobrir les necessitats de l’organisme.

Hi ha sis tipus de nutrients que el cos necessita: els carbohidrats, les proteïnes, els greixos, les vitamines, els minerals i l’aigua. És important consumir diàriament aquests sis nutrients per construir i mantenir una funció corporal saludable. En el cas dels infants i els adolescents, és imprescindible mantenir una alimentació adequada a les necessitats específiques de cada etapa del desenvolupament, per facilitar un creixement físic i mental òptim, evitar que tinguin carències o desequilibris nutricionals i iniciar la prevenció de problemes de salut crònics associats a l’alimentació en la vida adulta.

 

Ara bé, l’acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té importants connotacions de convivència, proporciona plaer, fomenta les relacions afectives i la identificació social, cultural i religiosa, i a la llarga configura el comportament alimentari que pot repercutir en l’estat de salut. D’aquí la importància d’ensenyar als nens no només a menjar, sinó a menjar de forma saludable.

En aquest sentit, és convenient que l’educació alimentària prevegi el coneixement i l’aprofitament de la gran varietat de productes i preparacions propis de la nostra cultura. Cal saber tant el que es necessita per a una alimentació saludable com d’on s’obté, com es prepara i com es pot consumir.

Convé afavorir el consum de cereals, en especial els rics en fibra; fruites fresques del temps i fruita seca; verdures; llegums i oli d’oliva. També és aconsellable adoptar hàbits alimentaris estructurats: un esmorzar complet a casa, repartiment de la ingesta diària entre quatre i sis àpats, adequació de les racions a les necessitats individuals, etc. Si l’alimentació és variada, la vitamina, el mineral o la proteïna que falti en algun aliment ens l’aportarà un altre i així s’aconseguirà l’equilibri nutricional necessari.

p Llegir més...

Evolució i breu història
pP@)

La història de l’alimentació està estretament relacionada amb l’evolució de l’home. Tots els éssers vius necessiten alimentar-se per viure. Els hàbits alimentaris de l’ésser humà han anat variant per poder adaptar-se al medi en què estava. El tipus d’aliments que l’home ha hagut de menjar per sobreviure ha canviat al llarg del temps, perquè s’ha vist obligat a menjar aquells que tenia més a prop i eren més fàcils d’aconseguir amb les poques eines que tenia.

L’enorme capacitat d’adaptació de l’ésser humà al medi i a les circumstàncies fa que apareguin diverses maneres d’alimentar-se en les diferents societats. A més, això fa que els hàbits alimentaris d’una població no siguin estàtics sinó adaptables a les lògiques variacions del seu entorn vital.

 

Del segle XV a principis del XIX és quan es fixen els costums alimentaris principals de la majoria dels països europeus, costums que actualment es coneixen com a cuina tradicional.

En aquests segles l’alimentació era pràcticament la mateixa a Espanya, Alemanya, Anglaterra o França. El 60 % de la ració calòrica de tots els europeus de classes baixes era la mateixa: pa i farines de cereals. El pa es menjava acompanyat amb molt poca quantitat de porc, salaó, ceba, all, oli o qualsevol altre producte que hi donés un complement de gust o que en disminuís la sequedat. El pa que consumia el poble era sempre d’aspecte negre o morè, ja que per elaborar-lo no es feia servir blat, sinó altres cereals. En canvi, les classes aristocràtiques prenien el pa blanc de blat.

El plat per excel·lència de la majoria de les famílies de la classe popular era la sopa i el seu acompanyament: la carn d’olla. Aquest menjar va ser gairebé l’únic plat de l’alimentació diària des de l’Edat Mitjana fins a mitjans del segle XVIII.

El poble menjava molt poca carn, generalment només en festes assenyalades o celebracions familiars. La carn que es feia servir més era la d’au o caça menor, seguida per la de porc, que era la preferida per la facilitat per conservar-la.

Complementaven la dieta amb el vi, la cervesa i, en algunes regions europees, la hidromel (beguda alcohòlica fermentada a base de mel i aigua) i la sidra.

Els productes d’horta només es consumien a l’estació en que es produïen, i generalment eren poc valorats.

A diferència del poble, les classes altes basaven l’alimentació en el consum de carns, cuinades de diverses maneres, i en la rebosteria. Durant el període que va des del segle XV fins a principis del XIX, hi va haver importants transformacions a la taula de les classes acomodades, algunes de les quals han perdurat fins a l’actualitat. Els canvis que es poden considerar més significatius són un refinament en la preparació i la presentació dels aliments, l’aparició de la mantega com a greix fonamental en la cuina de països del centre i el nord d’Europa i, finalment, la progressiva desaparició de les espècies, tan presents a l’Edat Mitjana, i la substitució per noves maneres d’amanir i salsar els aliments.

 

Alimentació en l’època actual al Primer Món

Sovint s’afirma que hi ha hagut més canvis socials i, particularment, més canvis en la manera d’alimentar-se d’un país en els últims 50 anys que en tots els segles anteriors.

Els avenços socioeconòmics i els canvis tècnics que hi ha hagut a tots els punts de la cadena de producció d’aliments (agricultura, ramaderia, producció, emmagatzematge, venda…) han difós i posat a l’abast de tots aparells elèctrics, productes i maneres de consumir impensables fa simplement dues dècades. Sobretot a causa de la creixent mecanització.

Les societats modernes del Primer Món es caracteritzen per la possessió, en sectors majoritaris de la població, de més aliments dels que poden consumir, la generalització del consum de substàncies químicament pures, més longevitat juntament amb una disminució de la mortalitat infantil, i l’augment de la mecanització, amb la consegüent disminució del treball físic i de les necessitats energètiques.

La manera d’alimentar-se a Espanya ha variat substancialment. El fet de disposar de més oferta d’aliments, tot i que molt més transformats i processats, en detriment dels productes frescos sense elaborar, ha contribuït a aquest canvi, a més d’un poder adquisitiu més alt i de les transformacions socials. En conjunt es podria dir que la societat espanyola consumeix en l’actualitat una gran quantitat de proteïnes, ha disminuït el consum d’hidrats de carboni i ha augmentat de manera important la ingesta de greixos.

 

Alimentació infantil

Fins als segles XVIII i XIX, són molt escasses les referències relacionades amb l’alimentació dels nens. Com més es retrocedeix en el passat, més baix és el nivell d’una cura i una alimentació específics per a la infància. Els nens estaven exposats a una mort violenta, l’abandonament, les malalties i la malnutrició. Hi ha molts interrogants sobre l’evolució de la infància en els diferents països, cultures, classes socials i famílies. Tanmateix, es coneixen els canvis de valors i comportaments pel que fa a com s’han criat els nens en la història del món occidental.

Els primers fets objectius daten dels períodes egipci i grecoromà, en els quals la base de l’alimentació dels nens petits era la lactància materna, proporcionada per la mare –com era habitual en les classes pobres– o per una dida –com era freqüent en les famílies de classes socials altes–. En aquests casos el nen vivia a casa de la dida, que també s’encarregava de la seva educació fins a la pubertat, moment en què tornava amb la família i passava a ser educat per un pedagog.

En els casos en què no era possible l’alimentació amb llet humana, es recorria a la llet de vaca; les de cabra o ovella es reservaven per a la preparació de remeis i medicaments.

Després de la lactància o en cas que el deslletament fos molt aviat, en les famílies riques s’alimentava els nens amb pa mullat en caldo de carn, o amb farinetes de farina, llard i llet diluïda. Sense les condiciones higièniques i de conservació adequades, fer servir llet de vaca tenia més riscos que avantatges, i més tenint en compte que la llet no es bullia, ja que es pensava que es destruïen les seves propietats nutritives, per això les malalties digestives eren freqüents.

En el cas de les famílies pobres, l’alimentació dels nens incloïa llegums, formatge, fruites i, poques vegades, llet, i per això el risc de tenir problemes digestius era més baix. Amb tot, tant en un cas com en l’altre la nutrició dels nens era deficient, amb la conseqüència d’una elevada taxa de mortalitat neonatal i infantil.

Aquests costums són presents fins a finals del segle XVIII i principis del XIX, quan els poders públics comencen a ocupar-se de la infància. Es reconeixen les necessitats especials dels nens, cosa que fa evident que no són adults petits sinó éssers vulnerables en procés de creixement i maduració. S’inicia una tendència a la lactància mixta, fent servir biberons de metall i més tard de vidre, ja que consideraven que l’alimentació amb llet materna exclusiva provocava la pèrdua de pes fisiològica del nadó en els primers dies de vida, temien una sobrealimentació, ja que no se sabia la quantitat de llet ingerida cada cop que es mamava, i consideraven que el deslletament era més fàcil, perquè el nen ja estava acostumat al biberó.

Pel que fa a l’alimentació dels nens a partir dels dos anys o dels adolescents, no hi ha constància de referències específiques. Quan s’acabava el període de lactància i el nen podia mastegar, la seva alimentació era igual que la dels adults.

p Llegir més...

Objectius
pP@)

L’alimentació juga un paper molt important durant la infància i l’adolescència, no només per al creixement, la maduració i el manteniment de l’estat de salut adequat, sinó perquè és quan cal establir uns hàbits alimentaris correctes que es tindran tota la vida. Cada etapa de la vida té les seves particularitats i necessitats a les quals s’ha d’anar adaptant l’alimentació. La infància es caracteritza per ser l’etapa on hi ha major creixement físic i desenvolupament psicomotor, i l’adolescència per ser l’etapa en què es produeixen els canvis puberals i el desenvolupament físic. Això significa que l’alimentació no solament ha de proporcionar energia per mantenir les funcions vitals, sinó que ha de cobrir unes necessitats més grans relacionades amb el creixement i la maduració.

Per tant, l’alimentació en aquestes etapes ha de respondre a quatre objectius: 

 • Aportació adequada d’energia i nutrients per a un creixement i desenvolupament òptims. 
 • Evitar desequilibris entre els diversos nutrients. 
 • Fomentar hàbits alimentaris saludables. 
 • Prevenir patologies de l’adult amb base nutricional.

En aquest període és important afavorir les condicions que permetin l’adquisició progressiva d’un hàbits alimentaris saludables i una bona relació amb el menjar.

 

Si es vol que els nens i adolescents, quan arribin a l’edat adulta, tinguin hàbits alimentaris saludables, propis de la seva cultura i influïts pels seus propis gustos, se’ls ha d’oferir tot tipus d’aliments. En la infància i l’adolescència es coneixen els aliments i les seves diferents combinacions a través de la gastronomia que es practica en la família i les experiències socials (menjars amb amics, menjador escolar, etc.), de manera que l'infant anirà mostrant les seves preferències. És difícil que un nen aprengui a menjar bé si no ha entrat en contacte amb una gran varietat de productes. Per això, igual que es transmeten pautes d’higiene personal, s’ha d’educar l'infant en alimentació i nutrició. 


Consells de salut: Recomanacions per a una Alimentació saludable

p Llegir més...

Recomanacions generals
pP@)

Per proporcionar una alimentació correcta des dels primers anys i establir unes bases nutricionals saludables per a la resta de la vida de l'infant/adolescent, es recomana: 
  

 • Proporcionar un menjar de qualitat tant des del punt de vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i educatius.
 • Proporcionar una alimentació suficient. L'infant ha de menjar la quantitat adequada per cobrir les seves necessitats d’acord amb l’edat biològica i l’activitat física. S’aconsella repartir el consum d’aliments en cinc àpats al dia: tres àpats principals (esmorzar, dinar i sopar) i un o dos de lleugers (a mig matí i a l’hora de berenar). En aquests últims s’han de donar petites quantitats, aprofitant-ho per oferir fruites i lactis, de manera que l'infant no perdi la gana per al dinar o el sopar.
 • L’alimentació ha de ser variada. La millor prevenció de dèficits o excessos nutricionals és oferir aliments de tots els grups bàsics. És aconsellable ensenyar al nen a menjar de tot sense abusar de res, d’aquesta manera s’assegura una nutrició correcta i s’educa el paladar del nen, que acceptarà millor els aliments nous.
 • Afavorir el consum de productes lactis (llet, formatge, iogurt, etc.), per cobrir les necessitats de calci, afavorir la mineralització òssia i ajudar a evitar l’osteoporosi en la vida adulta.
 • Fomentar el consum de verdures, fruites, hortalisses, pa, cereals i llegums. En conjunt, aquests aliments aporten poques calories, són rics en micronutrients i proporcionen fibra, que regula el trànsit intestinal i prevé problemes de restrenyiment.
 • Evitar el consum excessiu d’aliments grassos. S’han de desgreixar les salses i els caldos, retirar la pell del pollastre o el greix visible de les carns, consumir més peix que carn, substituir la brioixeria industrial per altres productes d’elaboració casolana i limitar el consum d’ous a tres per setmana. És aconsellable oferir els aliments preparats a la planxa, al vapor o rostits, i reduir els fregits i empanats, que eleven la quantitat de greixos i afegeixen carbohidrats al plat. Els greixos recomanats són els d’origen vegetal, oli d’oliva (preferible), de blat de moro o gira-sol, i s’han de limitar els greixos d’origen animal com ara mantega o llard.

 

 • Limitar els aliments amb excés de sucre o sal (dolços, llaminadures, snacks, etc.), que tenen un alt contingut calòric però poc valor nutritiu, per això restringir-los no suposa una carència nutricional. No és aconsellable oferir-los en substitució de l’esmorzar o el berenar perquè acostumen a provocar sacietat, cosa que provoca que l'infant no mengi correctament en els àpats principals.
 • Evitar consumir en excés aliments precuinats, salses industrials o menjar ràpid. És aconsellable acostumar el nen a gustos naturals, fent servir productes de temporada, especialment pel que fa a fruites i verdures. Es recomana potenciar els guisats de cullera com a primer plat perquè els productes vegetals tinguin una presència determinant en la dieta habitual.
 • Alimentació regular. És necessari que el nen segueixi un ordre en l’horari dels àpats per evitar que caigui en l’hàbit de picar entre hores. És important evitar que se salti algun dels àpats principals (per exemple, el sopar).
 • Les begudes recomanades són l’aigua, els sucs naturals i la llet. S’han de limitar els refrescos, les begudes gasoses i els sucs comercials per l’alt contingut en sucres i additius. L’alcohol està absolutament desaconsellat.
 • És important donar exemple, perquè els nens imiten el que veuen. És un error forçar el nen a menjar aliments que als pares no els agraden o no formen part de la seva alimentació habitual, perquè el nen no els acceptarà. La planificació dels àpats s’ha de fer en funció dels hàbits dietètics, els costums i l’organització de la família. És important fer algun dels àpats principals en família, de manera que el nen associï menjar a un ambient relaxat i agradable, on pugui compartir les experiències diàries amb els seus familiars. 
 • Fomentar la identificació, la descoberta i l’acceptació progressiva dels diferents aliments i plats, educant l’infant en el plaer de menjar amb moderació.
 • Seguir les recomanacions de l’alimentació saludable durant la infantesa i durant l’adolescència.
p Llegir més...

12 Valoracions, valoració mitja 3,5 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 23/02/21 11:49h

Comentaris

Llistat

Jefer114430x 15 de Marzo de 2021
Muy buena informacion
p Llegir més... 12345

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
Informació bàsica sobre protecció de dades en aplicació del RGPD
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info web)
Finalitat tractament Gestió del contacte, consulta o sol·licitud. (+info web)
Legitimació Consentiment. (+info web)
Destinataris No es preveuen cessions. (+info web)
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info web)
Contacte DPD dpd@coib.cat
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web d’Infermera Virtual. www.infermeravirtual.com

Per poder enviar el formulari, has de llegir i acceptar la Política de Protecció de dades. Si no l’acceptes i no ens dones el teu consentiment per tractar les teves dades amb les finalitats descrites, no podem acceptar ni gestionar el servei web de consulta, contacte o sol·licitud.

  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.