Autor/a
Julia Reiriz Palacios
Doctora en Medicina
+

Característiques
P@)

El teixit epitelial es caracteritza per tenir cèl·lules unides i ordenades en capes úniques o múltiples que no contenen vasos sanguinis.

Funcions
P@)

Els epitelis estan especialitzats per fer les funcions següents:

 • Recobreixen la part externa del cos i serveixen de protecció mecànica i contra la pèrdua d’humitat. 
 • Els que revesteixen les superfícies internes de l'organisme tenen les funcions de transport, de filtració, d’absorció, de secreció i d’excreció. 
 • Són capaços de produir secrecions.

Tipus
pP@)

Els epitelis es poden classificar segons la funció, segons la forma de les cèl·lules i segons el nombre de capes cel·lulars.

 

 1. Segons la funció, poden ser dividits en dos subtipus:
  • epiteli de recobriment i revestiment, 
  • epiteli glandular. 
 2. Segons la forma de les cèl·lules, les cèl·lules epitelials poden ser planes, cuboides, columnars i de transició.
 3. Segons el nombre de capes, es classifiquen en simple (una sola capa) i estratificat (dues o més capes).

 

Veure imatge : Tejido epitelial

p Llegir més...

Localització dels epitelis simples
pP@)

L’epiteli simple escatós o pla revesteix els alvèols dels pulmons, la part del ronyó que filtra el plasma, el sistema cardiovascular i les cavitats seroses.

 

L’epiteli simple cuboïdal es troba en els túbuls renals o en les glàndules salivals.

L’epiteli simple columnar o cilíndric té dues formes:

 • ciliat, entapissa el sistema respiratori i també les trompes de Fal·lopi 
 • no ciliat, es troba en les cèl·lules dels túbuls renals i de l’intestí prim
p Llegir més...

Localització dels epitelis estratificats
P@)

L’epiteli estratificat escatós o pla recobreix la pell (és l’epidermis), la còrnia, part de la conjuntiva, la vagina, part de la laringe i ambdós extrems del tub digestiu. Quan aquest tipus d’epiteli es troba en una zona exposada a l’exterior, les cèl·lules més superficials perden el nucli i el citoplasma és reemplaçat per una proteïna fibrosa, la queratina, que és resistent a l’aigua i a la fricció, i ajuda a repel·lir bacteris. Quan aquest tipus d’epiteli està a l’interior del cos, no té queratina.

L’epiteli estratificat cuboïdal té múltiples capes de cèl·lules en forma de cub, les unes sobre les altres. Es troba en els grans conductes de les glàndules salivals i sudorípares.

L’epiteli estratificat columnar té múltiples capes de cèl·lules en forma de columna, les unes sobre les altres. Poc freqüent, recobreix part de la conjuntiva i de la uretra masculina.

L’epiteli pseudoestratificat columnar té en realitat una capa de cèl·lules, però algunes de les cèl·lules no arriben a la superfície lliure i donen al teixit l’aparença de diferents capes. Les cèl·lules que arriben a la superfície poden secretar moc i tenir cilis. Revesteix les vies respiratòries superiors, on les cèl·lules presenten cilis.

L’epiteli de transició no es pot incloure en cap de les classificacions anteriors. Té la particularitat que pot ser estirat sense que les cèl·lules se separin entre elles, per la qual cosa revesteix estructures buides que estan subjectes a distensió, com la bufeta urinària i part dels urèters i la uretra.

L’epiteli germinal es revesteix els túbuls seminífers dels testicles i conté les cèl·lules germinals que donen lloc als espermatozoides.

Epiteli glandular. Glàndules
pP@)

Les glàndules són replecs d’epiteli per produir secrecions. Segons el lloc on desemboca la secreció, les glàndules es consideren:

 

 • glàndules exocrines, que eliminen la secreció en una superfície externa (glàndules sudorípares o sebàcies) o interna (glàndules intestinals) 
 • glàndules endocrines, que eliminen la secreció directament a la sang, el que s’anomena hormones
p Llegir més...

60 Valoracions, valoració mitja 3,7 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 26/05/15 10:03h

Comentaris

Llistat

yannet 26 de Febrero de 2021
interesante
p Llegir més...
Héctor 25 de Mayo de 2021
Gracias por ayudarme con mi tarea de biología
p Llegir més... 12345

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.