Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Traumatisme

Lesió interna o externa del cos, produïda per un accident o acció externa violenta.

Font
Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: febrero 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0147655.xml