Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Tomografia computada (TC)

Prova que es fa amb una màquina amb un orifici que porta a dins un tub de raigs X. El pacient s’estira sense moure’s sobre una taula que es va movent amunt i avall, dins i fora, mentre el tub de raigs X gira al voltant del seu cos. Així es poden generar imatges del cos des de diferents angles. És especialment útil perquè mostra molt clarament diferents tipus de teixits.