Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Teràpies complementàries

Activitats terapèutiques, intervencions no agressives que preferentment utilitzen mitjans naturals com l’aire, l’aigua, la terra, les plantes, l’exercici, la dieta, les mans, la ment i la pròpia presència del terapeuta en mecanismes d’autocontrol mental del client, dirigint la seva energia, la seva força, el seu pensament positiu (malgrat que ja s’estigui introduint la tecnologia en aquest camp). El terapeuta actua com a mediador i activador dels recursos, donant tot el protagonisme a la naturalesa i a l’energia de la persona atesa".

Font
Grup de Teràpìes Complementàries del COIB. Instruments complementaris de les cures d’infermeria. Document marc. Barcelona: COIB, 2001. p. 16.