Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

TFG

La funció renal es mesura per l’índex o la Taxa de Filtrat Glomerular (TFG o GRF per les sigles en anglès: Glomerular Filtration Rate), que és el volum de fluid filtrat a través dels glomèruls (petites estructures que contenen els ronyons on es filtra la sang, procés que donarà origen a l’orina que s’elimina) que es produeix per unitat de temps. Normalment es mesura en mil·lilitres per minut (ml/min).

Font
National Kidney Foundation. Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification, and Stratification. Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, Steffes MW, et al. Ann Intern Med. 2003;139:137-147. doi:10.7326/0003-4819-139-2-200307150-00013