Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Sobrepès

Pes corporal que supera el pes normal o estàndard per un individu determinat en relació amb el seu sexe, estatura i composició corporal.

Font
Wilmore Jack, H.; Costil David, L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 4a ed. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 543