Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Situacions de Vida

Les situacions de vida es refereixen a aquelles circumstàncies relacionades amb un canvi en la salut, en les etapes del desenvolupament o en les condicions de vida, que requereixen que la persona ajusti els seus hàbits quotidians i la idea que té de si mateixa en el context social en el qual es troba.

Font
Definició de Carmen Fernández Ferrin i Mª Teresa Luís Rodrigo per a la Infermera virtual