Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Signe

En patologia, manifestació d’una malaltia, perceptible per l’observador, que, un cop avaluada, serà un factor del diagnòstic. Convencionalment, hom distingeix signe, anomalia objectivable, de símptoma, anomalia només percebuda pel mateix malalt.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 27 de maig de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/CGIBIN/MEDICX.PGM

Veure també
Símptoma