Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Salut reproductiva

Condició de benestar físic, mental i social en els aspectes relatius al sistema reproductiu en totes les etapes de la vida. La salut reproductiva implica que les persones puguin tenir una vida sexual satisfactòria i segura, la capacitat de tenir fills i la llibertat de decidir si volen tenir-ne, quan volen fer-ho i amb quina freqüència. En aquesta última condició hi ha implícit el dret d'homes i de dones d'estar informats i de tenir accés als mètodes de regulació de la fertilitat que prefereixin i que siguin segurs, eficaços, assequibles i acceptables, i el dret a accedir a serveis de salut adequats que permetin a la dona portar a terme el seu embaràs i donar a llum de forma segura.

Font
Progress. Número 45 (1998). [En línia]. [Accés 29 de setembre de 2010]. Disponible a: http://www.icmer.org/documentos/salud_y_derechos_sex_y_rep/Salud_Sexual_Reproductiva_I_2008.pdf