Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Síndrome de Dumping

Síndrome de l’adollament. El conjunt de signes i símptomes del buidament ràpid de l’estómac, que es produeix en alguns pacients sotmesos a gastrectomies (sobretot, Billroth II) o a procediments de drenatge de l’estómac (gastrojejunostomia, piloroplàstia).

Font
Diagnóstico Médico [En línia]. [Accés: desembre 2008]. Disponible a: http://www.diagnosticomedico.es/descripcion/S%C3%ADndrome_De_Dumping--21559.html