Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Ritme circadià

També anomenat rellotge biològic. Consisteix en el ritme biològic d’aproximadament 24 hores. Aquest ritme proporciona la sincronització de la nostra conducta i dels nostres estats corporals. Sense aquests ritmes la nostra supervivència es veuria afectada de forma negativa. L'esmentat ritme es mantenen relativament independents a alguns factors externs, com pugui ser la temperatura ambient, algun tipus de substàncies químiques que puguin intervenir en el nostre sistema nerviós, però tanmateix el que sí que afecta a aquests ritmes circadians és la llum, referint-nos sempre a la llum natural, al dia.

Font
Psicologia Online, Consells i ajuda psicològica. [En línia]. [Accés 24 de juliol de 2008]. Disponible a: http://psicologia.costasur.com/es/circadiano.html