Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Restrenyiment

Aquest terme fa referència a la femta poc freqüent o dura, o a la dificultat per expulsar-la. Pot implicar dolor durant el pas d'una deposició, incapacitat per evacuar-la després de fer força durant més de 10 minuts o absència de deposicions durant més de 3 dies. Els nadons que encara s'alimenten exclusivament de llet materna poden estar 7 dies sense tenir una deposició.

Font
Medline Plus. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003125.htm