Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Resiliència

Capacitat humana universal per fer front a les adversitats de la vida, superar-les o fins i tot ser transformat per elles. La resiliència és part del procés evolutiu i ha de ser promoguda des de la infantesa (Grotberg, 1995).

Font
Educa y desarrollo blogspot. Temuco, Chile: AXXIONA Desarrollo Humano; 2002 [actualitzat 8 de desembre de 2008; accés 11 de maig de 2009]. Definició de resiliència. Disponible a: http://educaydesarrollo.blogspot.com/search?q=resiliencia