Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Quimioprofilaxi

Administració preventiva de substàncies medicamentoses per tal d’impedir el desenvolupament d’una infecció.

Font
Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: febrer 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0136288.xml