Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Principi actiu

Constituent principal d’un fàrmac responsable de les seves propietats farmacodinàmiques i terapèutiques.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. Disponible a: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/P/60/