Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Posició de litotomia

Posició en decúbit supí, amb els malucs i els genolls flexionats, i els músculs en abducció i rotació externa.

Font
Diccionario Mosby Medicina, Enfermería y Ciencas de la Salud. 6a ed. Madrid: Elsevier-Mosby; 2003.