Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Neurotransmissor

Un neurotransmissor (o neuromediador) és una substància química que transmet informació d’una neurona a una altra travessant l’espai que separa dues neurones consecutives (la sinapsi). El neurotransmissor s’allibera en l’extremitat d’una neurona durant la propagació de l’influx nerviós i actua en la neurona següent fixant-se en punts precisos de la membrana d’aquesta altra neurona.

Font
Ferato.com. [En línia]. [Accés a Internet agost 2012]. Disponible a: http://www.ferato.com/wiki/index.php/Neurotransmisor