Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Comorbiditat

Coexistència de dues o més patologies mèdiques o processos patològics no relacionats entre si.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004
Morbiditat

Estat de malaltia. Estudi dels efectes d’una malaltia en una població.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm