Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Microorganisme patogen

Organisme que no pot ésser observat si no és amb l’ajut d’una lupa o d’un microscopi, i que causa una malaltia.

Font
nciclopèdia Catalana. [En línia]. [Consulta: 4 febrer 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GDLC-e00089348.xml