Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Metabolisme basal

Quantitat de despesa energètica de l’organisme en situació de repòs. En l’ésser humà s’expressa com la pèrdua de calories per metre quadrat de superfície corporal i per hora. Es mesura directament o indirecta pel càlcul de la quantitat d’oxigen consumit o de biòxid de carboni alliberat.

Font
Glosario.net. [En línia]. [Accés 27 de juliol de 2008]. [Text adaptat]. Disponible a: http://salud.glosario.net/alimentacion-nutricion/metabolismo-basal-2281.html