Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Mecànica corporal

Camp de la fisiologia que estudia les accions musculars i la funció dels músculs per mantenir la postura del cos.

Font
Mediciclopèdia Institut Químic Biològic. [En línia]. [Accés 28 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.iqb.es/diccio/m/me.htm