Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Maniobra de Valsalva

Expiració forçada amb la glotis tancada, la qual cosa augmenta la pressió intratoràcica.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 23 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm