Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Malaltia endèmica

Malaltia que acostuma a presentar-se en una zona geogràfica o en un grup de població determinats amb taxes d'incidència o prevalença altes en comparació amb les que s'observen en unes altres zones o poblacions.

Font
Glosario de Salud Ambiental en Español. Organización Mundial de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. Área de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. Lima, Noviembre, 2003. [En línia] [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsair/e/manuales/glosarioES.pdf