Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Llevadora

Una llevadora és una persona que, després d’haver estat admesa per seguir un programa educatiu de llevadoria degudament reconegut per l’Estat, ha acabat amb èxit el cicle d’estudis prescrits en llevadoria i ha obtingut les qualificacions necessàries que li permeten inscriure’s en els centres oficials i/o exercir legalment la pràctica de la llevadoria. 

La llevadora és reconeguda com una professional competent i responsable que treballa en estreta col·laboració amb les dones per donar-los el suport, l’atenció i els consells necessaris durant l’embaràs, el part i el postpart, dirigir sota la seva responsabilitat els naixements i tenir cura del nadó i el lactant. Aquesta cura inclou mesures preventives, la promoció d’un naixement normal, la detecció de complicacions en la mare i el nen, l’accés a atenció mèdica o una altra assistència adequada i l’execució de mesures d’emergència. 

La llevadora té una paper important en l’assessorament i l’educació sanitària, no només de la dona, sinó també de la família i la comunitat. Aquesta tasca ha d’incloure l’educació prenatal i la preparació per a la maternitat, i es pot estendre a la salut de les dones, la salut sexual o reproductiva i la cura dels nens. 

Una llevadora pot exercir a qualsevol lloc, incloent-hi la llar, la comunitat, els hospitals, les clíniques o las unitats de salut. 

Adoptat per la reunió del Consell de la Confederació Internacional de Llevadores el 19 juliol del 2005 a Brisbane, Austràlia. Substitueix la Definició de la llevadora de la ICM del 1972 i les seves esmenes del 1990. 

Confederació Internacional de Llevadores. 

Nota per a la versió catalana: En aquest document el terme llevadora es refereix a totes les persones, homes i dones, que exerceixen la professió de llevadora.

Font
International Confederation of Midwives [Seu web]. Netherlands: International Confederation of Midwives; 2008 [accés 27 d’octubre de 2009]. ICM Definition of the midwife. Disponible a: http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/Definition%20of%20the%20Midwife%20SPA-updated%20August%202011.pdf