Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Jubilació

Acció i efecte de jubilar o de jubilar-se.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. [En línia]. [Accés febrer de 2015]. Disponible a: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0118308.xml

Veure també
Jubilar