Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Intel·ligència cristal·litzada

És el conjunt de capacitats, estratègies i coneixements, que representen el nivell de desenvolupament cognitiu assolit a través de la història d’aprenentatge de la persona. Està relacionada amb l’experiència i la reflexió, i vinculada als aspectes culturals, educacionals i d’experimentació. Permet a la persona resoldre els problemes amb estratègies aplicades en la resolució de situacions ja viscudes.

Font
Temas de enfermería gerontológica. Edició de García Hernández, Misericordia; Torres Egea, Maria Pilar. Sociedad Española Geriátrica y Gerontológica, 1999. Psicología Online. Data d’accés: 26 de marzo de 2015. Disponible a: http://www.psicologia-online.com/pir/inteligencia-fluida-e-inteligencia-cristalizada.html