Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Insulina

Hormona produïda per les cèl·lules beta del pàncrees que ajuda que la glucosa entri en les cèl·lules.

Font
Wilmore Jack, H.; Costil David, L. Fisiología del esfuerzo y del deporte. 4a ed. Barcelona: Paidotribo, 2001. p. 540