Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Independència

Nivell òptim de desenvolupament del potencial de la persona per a satisfer les necessitats bàsiques.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.