Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Immunoglobulina

Proteïna sintetitzada pels limfòcits B i les cèl·lules plasmàtiques, responsable de la immunitat humoral.

Font
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans [En línia].[Accés 14 febrer 2010] Disponible a: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=immunoglobulina&operEntrada=0