Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipotèrmia

Disminució de la temperatura del cos (de tot o d'una part) per sota de la normal. 

Hipotèrmia accidental: Hipotèrmia que no és intencionada, deguda a l'exposició al fred ambiental (com la dels infants petits sotmesos al fred hivernal, o la de l'embriac que dorm a l'aire lliure a l'hivern) o la que apareix a vegades en el curs d'intervencions quirúrgiques, sobretot en nadons, infants i vells.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 24 de maig de 2010].