Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipoglucemiant

Agent que tendeix a reduir la concentració de glucosa a la sang.

Font
Enciclopèdia de Medicina i Salut. Vol 10. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1991.