Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hipertèrmia

Augment de la temperatura corporal produït per una fallida dels mecanismes de la termoregulació, a diferència de la febre en què la termoregulació és preservada, per bé que ajustada a un nivell tèrmic superior. Definició adaptada

Font
Grup Enciclopèdia Catalana .Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia].[Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055588